Archive | Začátečníci

24 září 2012 ~ 0 Comments

Sloveso „to BE“

BE - základ

Sloveso „to BE“ (být) je patrně vůbec nejdůležitějším slovesem v angličtině. Odvozuje se od něj spousta dalších tvarů, které používáme dnes a denně, a jako takové je součástí mnoha dalších gramatických struktur …

Continue Reading