Individuální výuka

  • je vhodná především pro studenty, kteří již základy angličtiny mají a chtějí lekce koncipované tematicky (tzn. na různá témata: weather, sport, shopping … – ve skladbě: nová slovní zásoba, konverzace, poslech), nikoli gramaticky.
  •  výuku individuální lze realizovat ve skupinkách 1-4 studentů, s rostoucím počtem klesá hodinová sazba pro každého z nich (viz záložka Ceník v horní liště). 
  • lekce mohou být 60-ti či 90-ti minutové.freezing
  • obsahově jsou lekce zaměřené na rozšiřování slovní zásoby, intenzivní konverzaci, zdokonalování v poslechových dovednostech a okrajové doplňování gramatiky.
  • výuka je předplácena po blocích 8 lekcí
  • ačkoli je tento způsob výuky nejefektivnější u pokročilejších studentů, umíme ji realizovat i ve verzi pro začátečníky a mírně pokročilé.
  • vhodná a žádaná forma pro firemní výuku.
  • kurz individuální výuky může být v případě volných kapacit lektorů spuštěn i kdykoli během školního roku. 

aj logo finale2 - menší 20