Individuální výuka

  • je vhodná především pro studenty, kteří již základy angličtiny mají a chtějí lekce koncipované tematicky (tzn. na různá témata: weather, sport, shopping, money apod.).
  •  výuku individuální lze realizovat jak pro jednotlivce, tak pro dvojice, trojice či čtveřice. S rostoucím počtem studentů klesá hodinová sazba (viz záložka Ceník v horní liště). Individuální lekce mohou být v délce 45, 60 či 90 minut.
    freezing
  • obsahově jsou lekce zaměřené na rozšiřování slovní zásoby, intenzivní konverzaci, zdokonalování v poslechových dovednostech a prohlubování znalostí gramatiky.
  • výuka je předplácena v blocích po 10  lekcích.
  • ačkoli je tento způsob výuky nejefektivnější u pokročilejších studentů, umíme ji realizovat i ve verzi pro začátečníky a mírně pokročilé.
  • vhodná a žádaná forma pro firemní výuku. V nabídce nyní i speciální kurz Business English.
  • kurz individuální výuky může být v případě volných kapacit lektorů spuštěn i kdykoli během školního roku. 

aj logo finale2 - menší 20