Ceník

Ceny se snažíme kalkulovat tak, aby byly vstřícné a nestávaly se bariérou vzdělávání, ani pro dospělé, ani pro děti. Kurzy jsou založeny na dostatečné intenzitě (délka a četnost lekcí), která je především u málo pokročilých studentů klíčová. Poměr „cena – pokroky“ je tak v našich kurzech ojedinělý.

Cenové sazby pro školní rok 22/23:

  • základní skupinové kurzy AsP s frekvencí 2x týdně:
  1. u dospělých (od 13ti let) 300 Kč / lekce (120 min) 
  2. u dětí od 8 do 12 let 150 Kč / lekce (90 min)
  3. u dětí od 4 do 7 let 2.750 Kč / pololetí (2 x 30 min týdně)

V případě skupin pro pokročilejší studenty, které mají výuku jen 1x týdně, se lekce dle počtu studentů zkracují na 90, resp. 60 min.

Ve skupinovém kurzu dospělých (od 13-ti let) nabízíme „rodinnou slevu (25%)„, kterou lze čerpat při zapojení více než jednoho studenta z jedné rodiny (sleva platí pro všechny členy, a to po dobu souběžné účasti alespoň dvou z nich). 

Skupinové kurzy se hradí v blocích předplatného po 16-ti lekcích (2 měsíce výuky), kurz pro děti 4-7 let se platí pololetně.

Na modulu individuální výuky se školné platí v blocích předplatného po 10-ti lekcích.

  • individuální výuka angličtiny, španělštiny a francouzštiny:
  • 1 student 350 Kč / 45 min
  • 1 student 400 Kč / 60 min
  • 2-3 studenti 300 Kč / os. / 60 min
  • 2-3 studenti 400 Kč / os. / 90 min

V případě, že zájemce má zájem chodit do kurzu s někým dalším na stejné úrovni, a takového člověka k sobě zatím nemá, snažíme se pomáhat se spojováním lidí v podobné situaci.

V případě zájmu o spolupráci jsme Vám k dispozici na info@anglictinaspepou.cz či tel. 775 685 509 (Ing. Filip Šena). 

aj-logo-finale2d