Aj – Mírně pokročilí

Zkuste si testy pro mírně pokročilé.

 

Fáze 4, test 1– podmětná v. předmětná otázka, shop v. buy

Fáze 4, test 2 – podmětná v. předmětná otázka, min. v. přít. čas prostý

Fáze 4, test 3 vazba „there is/are“ ve všech časech

Fáze 4, test 4 – počitatelnost v. nepočitatelnost podst. jm.

Fáze 4, test 5 – rozkazovací způsob, poč. v. nepočitatelnost, so v. such

Fáze 4, test 5b – get dressed v. put on; vedlejší věta časová apod.

 

Fáze 5, test 6 – minulý čas, nepravidelná slovesa

Fáze 5, test 7 – obecný + přitakání (so, neither apod.)

Fáze 5, test 7b – have v. have got

 

Fáze 6, test 8 – obecný (anything v. nothing apod.)

Fáze 6, test 9 – gramatické časy

Fáze 6, test 10 – obecný (fáze 6)

 

Fáze 7, test 10b – can, could, should, would …

Fáze 7, test 11 – modální slovesa (can, must, should atd.)

Fáze 7, test 12 – obecný (podmínková věta, will v. be going to apod.)

 

Fáze 8, test 13 – kombinace časů

Fáze 8, test 14 – věty časové a podmínkové

 

Fáze 9, test 15 – another, other, the other …

Fáze 9, test 16 – modální slovesa; get married v. marry sb. …

Fáze 9, test 17 – stupňování přídavných jmen