Kurzy pro děti

Snad všichni rodiče si už uvědomují, že znalost cizích jazyků je v dnešní době základ. Bez znalosti výpočetní techniky a alespoň jednoho světového jazyka budou naše děti hledat uplatnění na pracovním trhu jen velmi obtížně. A proto se nabízí jedna zásadní otázka:

Proč se plynule mluvit a rozumět cizí řeči zpravidla nenaučí dítě / student již v rámci oficiálního vzdělávacího systému, byť se učí mnoho let s bohatou časovou dotací několik hodin týdně?

  • třídní kolektiv je povětšinou nevyrovnaný a dobrý žák nemá příležitost skutečně si dokázat své pokroky v simulované realitě. Učitel se musí věnovat především žákům pomalejším (často bez vnitřní motivace) a pracovitější studenti jsou odkázáni na „učebnici“. Ta ovšem neposkytuje tolik potřebnou zpětnou vazbu a bezodkladné uspokojení z prožitku „rozuměl jsem a bylo mi rozuměno“ (dialog).
  •  kvůli různorodosti třídy chybí „kolektivní, společná motivace“.
  •  učebnice cizí jazyk pouze „vysvětlují“, ovšem neučí to nejdůležitější – používat ho. Podobně ještě žádná učebnice nikoho nenaučila plavat či jezdit na kole. A s mluvením anglicky je to stejné …

Rádi chceme věřit, že většina škol a učitelů dělá v rámci možností, jež prostor školského typu výuky skýtá, maximum, a výsledky žáků jsou slušné především v oblasti teoretické znalosti gramatiky.

Pokud se ale děti ani po několika letech studia nedomluví v cizině na dovolené, možná by to chtělo určitou nadstavbu, při které dojde ke skutečnému „zažívání“ cizího jazyka … Angličtina s Pepou Vám nabízí řešení.

Chcete-li, aby Vaše dítě mělo už po nástupu do školy náskok a tedy pravděpodobně i velmi dobrý vztah k angličtině, protože v ní bude velmi úspěšné, zkuste Pepův kurz pro Předškoláčky a prvňáčky.

Pakliže už je Vaše dítě školou povinné, mrkněte na odkaz týkající se školních dětí: Pepova speciální výuková metoda pro školáky