O nás

Naším cílem je dokázat, že při použití vhodné a systematické výukové metody se cizí jazyk dokáže naučit aktivně ovládat opravdu každý. Že jeho zvládnutí je v první řadě otázkou píle a času, nikoli inteligence, talentu, dosaženého vzdělání či věku. Pomáhat druhým co nejefektivnější a nejkratší cestou aktivně zvládnout angličtinu je pro nás výzvou a samotná práce s motivovanými studenty nás velmi baví.

Na vývoji speciální skupinové výukové metodiky pro dospělé jsme začali intenzivně pracovat v roce 2008. První úspěšné testování proběhlo na Českolipské veřejnosti, v dalších letech se účinnost metody testovala kromě ČR i v rámci dobrovolnických projektů (Community Inspiration, resp. United Vision) na podporu obyvatel chudých regionů v Mexiku.

Během dobrovolnické mise 2012/13 byla k výuce dospělých poprvé připojena i skupinová výuka dětí, která je založena na stejných, již mnohokrát prověřených principech. V těžkých mexických podmínkách zaznamenala velké úspěchy a nejmenší Mexičané si zcela originální formát výuky „s Pepou“ zamilovali. Stejné přízni se kurzy „s Pepou“ těší i u českých dětí a jejich rodičů. Na pokroky dětí se můžete podívat zde: Dětské kurzy.

V další fázi došlo k vypracování speciální výukové metody pro děti zatím nepíšící, tzn. předškoláky (+ prvňáčky), která byla s velkým ohlasem odpilotována ve školním roce 14/15 v MŠ v Sosnové. Více se o způsobu výuky můžete dozvědět zde: Výuka předškoláků.

Na Českolipsku si speciální výuková metoda inspiration+ získala již několik stovek příznivců, pro které se studium stalo nejen zdrojem zvyšování vlastní kvalifikace a sebevědomí, ale i koníčkem, který je možné sdílet s dalšími lidmi. Princip výuky ve skupině (v žádném případě se ovšem nejedná o podobnost se „školní“, frontální skupinovou výukou) tak přináší kromě efektivity studia i zvýšenou úroveň pozitivní motivace. A ta v konečné fázi rozhoduje vždy a všude …

V roce 2016 jsme spustili i zcela nový modul individuální výuky pro 1-3 studenty. Jedná se o intenzivní lekce zaměřené nikoli gramaticky, ale tematicky. Každá lekce obsahuje k danému tématu novou slovní zásobu, konverzační část a poslech. Tento formát výuky je velmi populární i jako způsob firemní výuky.

Kromě výuky v našich kurzech nabízíme též víkendové pobyty s intenzivní výukou angličtiny, jazykové audity (zhodnocení jazykových dovedností) a překladatelské služby (angličtina, španělština). Více informací získáte na:

info@anglictinaspepou.cz

Kluci z Buenavisty ...

English´s fun, right? 😉