07 srpna 2017 ~ Zatím žádný komentář

Výuka nejmenších dětí (4-7 let)

Ve školním roce 16/17 fungovaly v rámci projektu AsP tři samostatné skupiny „předškoláčků“ (pozn.: do takto označovaných skupin patří děti ve věku 4 – 7 let, tedy i prvňáci). Dvě navazovaly na kurzy z předchozích let a jednu skupinku vytvořili noví začátečníci. Děti tak byly do skupin rozděleny dle úrovně svých znalostí.

V každé skupině předškoláčků je vzhledem k vyšším nárokům na koncentraci a udržení pozornosti jen maximálně 6 dětí. Tento počet se nám osvědčil jako nejefektivnější. Ve vícepočetných skupinách už je velmi těžké udržet správnou atmosféru a docílit toho, že se lektor může věnovat každému dítěti dle jeho individuálních potřeb, aniž by to znamenalo ztrátu pozornosti ostatních.

mš, menší

Předškoláčci se schází 2 x týdně na 30 minut. Výuka jednou týdně by byla málo intenzivní a dětem by neumožňovala dělat výraznější pokroky. Hodiny delší než 30 minut by zase znamenaly přehlcení a děti by těžko udržely pozornost po celou dobu lekce.

Celkem děti za školní rok ve svém kurzu absolvovaly v průměru 70 lekcí.

Každá lekce se skládá z několika částí:

  1. přivítání anglickou písničkou
  2. opakování dříve probraných slovíček a frází
  3. procvičování pomocí her
  4. nová látka (každou druhou lekci)
  5. reflexe a rozloučení anglickou písničkou

Na hodinách používáme tyto pomůcky a principy:

maňásek Pepa, pepovské obrázkové kartičky, tabule, fixy (kreslení nových slovíček), pexesa, zapojení pohybu (např. tleskání do rytmu při stavbě vět), jednoduché pomůcky tvořené doma s rodiči, reálné předměty (např. jídlo), pantomima …

Na domácí dobrovolné procvičování dostávají rodiče pepovskou cvičebnici, ve které je možné procvičovat to, co se probírá na hodinách. Vše je koncipováno tak, aby s materiálem mohli pracovat i rodiče, kteří anglicky vůbec neumí.

Během roku si děti s lektory užili mj. vánoční besídku (cukroví, hraní her), ukázkovou hodinu pro rodiče, kdy se děti mohly svým nejbližším pochlubit se svými pokroky, a rozlučkovou lekci před prázdninami. Velkým zážitkem (nejen) pro děti bylo, když mohly na ukázkové hodině své rodiče zapojit a říci ostatním, jací jsou a co právě mají na sobě.

Kromě značného objemu znalostí a osvojených dovedností (viz výčet níže) si děti díky systematické a citlivé práci lektorů během výuky osvojují též velmi cenné prvky sociální interakce: dodržování pravidel, spolupráci s ostatními, podpora pomalejších, respektování tempa ostatních atp.).

A co že se děti naučily z angličtiny? Slovní zásobu a fráze k následujícím tématům:

1. rok:

classroom (10 slov), family (6), jobs (11), adjectives = přídavná jména (12), colours (8), verbs = slovesa (15), animals (12), food (8), transport (7). Celkem tedy 90 slovíček a ke každému tématu jednu až dvě základní fráze. Slovíčka se používají v jednoduchých otázkách a odpovědích (nikoli jen jako izolované výrazy, jak to často v kurzech pro malé děti bývá).

2. rok:

drinks (4), adjectives (4), clothes (16), verbs (3), rooms in the house (5), house equipment (20), spojování podst. a příd. jmen a ještě něco navíc … Takže dalších přibližně 60 slovíček a k nim opět i fráze.

Je to sice jen kurz pro předškoláky a prvňáky, nicméně řada z nich je na tom už nyní s praktickou komunikací v angličtině o dost lépe než leckterý školák na přelomu prvního a druhého stupně.

Mimochodem, výuku předškolních dětí jsme schopni realizovat i formou dojíždění za dětmi přímo do mateřských škol (úspěšně proběhlo či probíhá např. v MŠ Sosnová, MŠ Eliášova apod.).

V následujících videích můžete vidět, jakým způsobem se na hodinách v průběhu roku pracovalo …

Diskutuj, zanech komentář