Problémy s AJ?

Studium jazyka je dle našich zkušeností opravdu efektivní jen tehdy, když

  • jsou pokroky ve studiu rychlé, zřejmé a snadno ověřitelné
  • je studium po určitou dobu dostatečně intenzivní a systematické
  • dochází k „zažívání„, nikoli „vysvětlování a chápání“ jazyka
  • student cítí vnitřní motivaci, tzn. sám se jazyk naučit chce
  • je studium zároveň zábavou, koníčkem sdíleným s dalšími lidmi

Pokud některý z těchto faktorů není splněn, málokdy dojde k úspěchu. Za úspěch nelze považovat teoretickou znalost dílčích gramatických jevů, úspěch je třeba chápat jako schopnost jazyk aktivně používat, tzn. vyjádřit se a rozumět.

Proč se cizí jazyk většinou nenaučí ani absolventi tzv. firemních kurzů?

– mnohdy chybí upřímná „vnitřní motivace“ studentů (a bez té to nejde nikdy)

– často je studium málo intenzivní (méně než 2h týdně u začátečníků nemají zpravidla význam, neboť nevedou k dostatečně rychlému pokroku, který by studenty dál motivoval v pokračování ve studiu)

– koncepční nesystematičnost výuky a používání učebnic

Proč se cizí jazyk zpravidla nenaučí ani velmi motivovaný jedinec, který si pořizuje nejmodernější učební pomůcky (CD, DVD apod.) a samostudiem tráví mnoho hodin týdně?

– chybí prostor ke zpětné vazbě (i interaktivní počítačové programy nabízejí pouze velmi limitovanou zpětnou vazbu a u piva si s nimi stejně nepopovídáte)

– chybí „kolektivní“ motivace a skupinová dynamika, které by zajistila „dlouhodobost“ studia. Proto většinou i nejvytrvalejší studenti vydrží tímto způsobem studovat maximálně několik měsíců a pak začínají hledat zase „něco nového“.

Jak tedy probíhají kurzy a výuka s Pepou?