FAQs – Frequently asked questions

aj logo finale2 - menší 201) Pro koho jsou kurzy s Pepou určeny?

Pro širokou veřejnost. Nabízíme vysoce efektivní skupinovou výuku pro tři cílové skupiny: děti od 5 do 7 let (předškoláci, prvňáci, druháci), děti školního věku (8-12) a dospělé (13-99).

V současné době se zvyšuje i počet klientů firemních.

2) Vyučujete i jednotlivce?

Ano, dalším samostatným modulem je modul „individuální výuky“, kde probíhá výuka jednotlivců či velmi malých skupin (2 až 4 studenti). Tímto způsobem lze realizovat i tzv. firemní výuku. 

3) Je lepší výuka skupinová či individuální?

Každému vyhovuje jiný přístup. Skupinová výuka je zaměřena na intenzitu (systematické zažívání základní slovní zásoby a veškeré důležité gramatiky, 2 x 120 min. týdně), která je nutná především u začátečníků a mírně pokročilých studentů.

Individuální výuka je vhodná především pro studenty, kteří již dobré základy mají a chtějí lekce koncipované tematicky (tzn. na různá témata – slovní zásoba, konverzace, poslech). Nicméně i se začátečníky a mírně pokročilými umíme individuální tematické lekce úspěšně realizovat.

4) Pracuje se v hodinách s poslechy často?

Ano, a je to velmi důležité! Spousta z nás zažila ten pocit, že jsme se ve škole jakžtakž naučili mluvit, ale když bylo třeba v cizině někomu porozumět, bylo to problematické. Bylo to tím, že se ve škole poslechy buď netrénovaly vůbec, anebo špatně, což nás k další práci s nimi demotivovalo. Poslechy v odpovídající úrovni proto zařazujeme již začátečníkům po pár prvních lekcích. Pak už je poslech součástí každé lekce. A to i na modulu individuální výuky. Nejprve se chtít naučit dobře mluvit a až poté začínat s poslechy je neefektivní.

5) Budu dostávat domácí úkoly?

Pravděpodobně ano. Při skupinové výuce jsou nezbytné, bez nich by vám zbytek skupiny výkonnostně rychle utekl. Vypracování domácího úkolu by v průměru mělo zabrat 20-30 minut. Při výuce individuální lze v případě výslovného přání studenta od domácích úkolů upustit.

6) Budu psát testy?

Ano, pravidelné kontrolní testy (po cca 2 měsících výuky) slouží jako důležitá zpětná vazba pro obě dvě strany. Díky ní lze na případné objevené nejasnosti a nesrovnalosti rychle reagovat a odstranit je. Při výuce individuální záleží na přání klienta, nicméně zařazování opakovacích a testovacích lekcí je z hlediska efektivity studia rozhodně přínosné.

7) Probíhá skupinová výuka tak, jak si to pamatuji ze školy?

Velmi pravděpodobně ne. Na našich hodinách budete neustále pracovat ve dvojicích (či trojicích), všichni současně, přesně dle zadaných instrukcí, nikdo další vás nebude poslouchat, ani zkoušet před ostatními. Lektor bude při procvičování spíše vaším asistentem, než tím, kdo by vás měl z něčeho zkoušet. V žádném případě se nejedná o frontální výuku, kdy lektor něco vysvětluje a studenti si jeho moudra zapisují. Něco si z tabule opisovat budete také, ale cca 80-90% času z lekce budete aktivně procvičovat a konverzovat.

8) Podle jaké učebnice se budeme učit?

Podle žádné. Učebnic netřeba ;-). Jen v případě předškoláků budete dostávat listy do Pepovské cvičebnice.

9) Kolik u vás výuka stojí?

Aktuální ceny jednotlivých kurzů najdete na našem webu v záložce „ceník“. 

10) Se sazbou 300 Kč / 120 min jsem se ještě nesetkal. Není tak nízká kvůli horší kvalitě výuky?

Není. Je to kvůli tomu, že skupinová výuka je z důvodu zajištění vysoké efektivity i velmi intenzivní, probíhá 2 x 120 min týdně. Proto se snažíme udržet hodinovou sazbu co nejníže, aby byl náš kurz finančně přístupný všem zájemcům o studium angličtiny.

11) Poskytujete nějaké slevy?

Ano, v případě studia dvou členů ze stejné rodiny v kurzu pro dospělé nabízíme oběma slevu 25%. 

12) Musím si výuku předplácet na celý školní rok, nebo je možné platit každou lekci zvlášť?

Něco mezitím. U skupinových kurzů si studenti předplácí bloky výuky na 2 měsíce (16 lekcí), platbu je možno rozložit do dvou měsíčních splátek. V kurzu pro nejmenší děti (4-7 let) se platí školné na pololetí (cca 35 lekcí).

13) Když na výuku nedorazím, vrátíte mi peníze?

To ve skupinovém kurzu bohužel možné není. Aktuální výukový materiál vám ale v případě absence zašleme na e-mail, abyste mohl na další lekci přijít připraven a pracovat s ostatními.

Na individuální lekci lze výuku bezplatně zrušit do 24h před výukou.

14) Chtěl bych skupinovou výuku jen 1x týdně, je to možné?

Model s jednou lekcí týdně je možný u pokročilejších studentů, kteří již mají základní učivo zvládnuté. 

Pokud vám časové možnosti neumožňují studovat 2x týdně a jste na úrovni začátečníka či věčného začátečníka, doporučujeme vyzkoušet raději modul individuální výuky.

15) Jaké jsou rozvrhy? Kdy výuky probíhá?

Kurzy pro dospělé probíhají vždy buď v kombinaci po + st, či út + čt. Lekce začínají mezi 17. a 18. hodinou. Rozvrhy se snažíme maximálně přizpůsobit možnostem všech zájemců o vstup do kurzu, se kterými podobu rozvrhu řešíme po skončení druhé ukázkové lekce (ukázkový týden každé září v DDM Libertin).

Kurzy školáků jsou vzhledem k množství různých dalších kroužků dětí specifičtější a při jejich skládání je zapotřebí ještě více flexibility. Rozvrhy se domlouvají se zájemci o vstup do kurzu po skončení druhé ukázkové lekce (ukázkový týden každé září v DDM Libertin).

Individuální výuka je v tomto ohledu mnohem snazší, vše je jen na domluvě mezi zájemcem o studium a lektorem.

16) Kde výuka probíhá?

Skupinová v centru České Lípy. Individuální dle dohody klienta s lektorem.

17) Je možné vstoupit do kurzů i v průběhu roku?

Ano, pakliže nejste úplný začátečník a bude vás možné zařadit do některé z již dříve rozběhnutých skupin. Znalosti všech účastníků ve skupině musí být na přibližně stejné úrovni.

V případě zájmu o individuální výuku pak záleží na volných časových kapacitách našich lektorů.

18) Je možné se na výuku nejprve přijít jen podívat?

Ano, samozřejmě. Dle Vaší úrovně vás pozveme do odpovídající skupiny, nezávazně absolvujete jednu lekci a po ní se rozhodnete, zda-li by se vám takový formát výuky zamlouval.

Pro začátečníky (školáky i dospělé) každé září pořádáme 2 první výukové lekce jako ukázkové, tzn. každý je může absolvovat a až po nich se rozhodnout, zda-li chce v kurzu dále pokračovat i od lekce třetí. Pro „předškoláky“ je taková ukázková lekce jedna.

19) Za jak dlouho se naučím anglicky?

Naučit se anglicky je široký pojem. Někomu stačí základy, aby se domluvil na dovolené. Jiný to chce dotáhnout až na úroveň rodilého mluvčího. A většině ostatních bude stačit něco mezitím.

Pro ty, co to chtějí dotáhnout opravdu daleko, je z našeho pohledu ideální tento scénář: 3 roky ve skupinovém kurzu (získání bohaté slovní zásoby a pevné gramatiky) a následné prohlubování konkrétních tematických okruhů formou individuálních lekcí (pokročilá slovní zásoba, konverzace, poslechy).

20) Nejsem talent na jazyky, má cenu se do toho vůbec pouštět?

Máte-li motivaci, pak určitě má. Talent na jazyky může práci sice usnadnit, ale bez systematického vedení je k ničemu. Ani talentovaný sportovec se nenaučí jezdit na kole jen na základě teoretických rad. A naopak, i člověk relativně nešikovný se na kole jezdit naučí, pakliže dostane dostatečný prostor k nácviku a opakování. A s angličtinou je to u nás stejné. Učíme praxí, stejně jako se mateřskému jazyku učí malé dítě. Některému to jde rychleji, jinému pomaleji, ale mluvit se nakonec naučí všichni, kteří to nevzdají …

Mimochodem, do našich dětských kurzů přihlašují rodiče především děti, kterým angličtina nejde ve škole. Po dvou letech práce s Pepou tyto děti už zpravidla patří v angličtině k nejlepším ve třídě a mnozí z nich vyhrávají školní olympiády v angličtině.

21) Proč bych to měl zkusit právě u vás?

Díky skupinové výuce (v Mexiku i ČR) nám rukama prošly již stovky dospělých i dětských studentů, takže máme značné zkušenosti s tím, co jim při studiu dělá problémy a jak dané věci efektivně vysvětlovat a procvičovat. Díky tomu jsme mohli vytvořit vlastní vysoce efektivní metodiku, která funguje a studentům přináší pocity úspěchu i zábavy.

Současně ale zůstáváme „rodinným projektem“ s důrazem na každým detail. Lektoři, kteří s námi učí, jsou v metodice důkladně proškoleni a podílí se na jejím dalším zdokonalování. Nejsme agentura, která najímá volné lektory, kteří pak klienty učí „podle svého“ a lekce různých lektorů pak vypadají různě.

Všichni naši lektoři jsou pedagogy v pravém slova smyslu a práce je pro ně smyslem seberealizace. Na atmosféře v hodinách a přístupu ke každému ze studentů je to vidět. Přijďte se přesvědčit i Vy ;-).

22) Nejsou děti ve věku 5-7 let na cizí jazyk ještě příliš malé?

Věřte, že nejsou. Pro malé dítě je jazyk prostě jen způsobem komunikace a je mu jedno, jestli je to čeština, angličtina či čínština. Jejich pokroky jsou proto velice rychlé a hlavně trvalé. V tomto věku je navíc vše nové velmi baví, takže když se jim výuka podává systematicky, zažívají první pocity úspěchu, což jejich budoucímu vztahu s angličtinou může jen a jen prospět. Ve škole pak od samého začátku patří k těm nejlepším, což je motivuje k další práci. Jen za první rok se předškoláčci v našem kurzu s Pepou naučí cca 90 slovíček a spoustu jednoduchých otázek a frází. Ve druhém roce pak přidají další a další fráze a cca 60 slovíček. To mnohdy neumí ani školák na přelomu prvního a druhého stupně.

23) Vyučujete i jiné jazyky?

Ano, učíme také španělštinu a okrajově francouzštinu. Oba jazyky v rámci modulu individuální výuky. 

24) Proč Angličtina s Pepou? Je někdo z vás Pepa?

Není. Břichatý učitel Pepa je postavička, která měla symbolizovat typického Čecha, kterého jsme používali jako pojítko s „českou kulturou“, když jsme spoluzakládali a rozjížděli dobrovolnický vzdělávací projekt (www.united-vision.org) pro výuku chudých obyvatel na mexickém venkově. Pepa s námi prožil mnohá dobrodružství, naši mexičtí studenti si ho zamilovali, a tak s námi už zůstal on i jeho rodina … 😉 

picture family