Principy výuky školáků

ad 1 – skupinová výuka (cca 6 – 10 dětí), všichni musí být na stejné úrovni

– tento prvek zajišťuje rozmanitost (práce s různými partnery, schopnost rozumět různým variacím výslovnosti), skupinovou dynamiku a zesílení motivace (společný cíl). Často se ze studia stane společný koníček a mezi studenty vznikají nová kamarádství. V žádném případě se ovšem nejedná o formát klasické „školní skupinové výuky“, kdy vyučující vysvětluje, zkouší a sám studentům pokládá otázky. V našich kurzech studenti konverzují výhradně mezi sebou. Všechny dvojice, resp. trojice pracují současně, takže počet studentů ve skupině nijak nesnižuje časové zapojení každého jednotlivce.

ad 2 – intenzivní studium 2 x týdně + domácí úkoly

– lektor důsledně opravuje domácí úkoly a poskytuje z hodiny na hodinu detailní zpětnou vazbu o správnosti či nesprávnosti použitých gramatických struktur. Studenti tak mají příležitost „učit se z vlastních chyb“.

ad 3 – systematická metodika, „zažívání“ jazyka v praxi (nikoli vysvětlování gramatiky)

– cizí jazyk se „zažívá“ systematickým používáním, není zvlášť vysvětlována gramatika, studenti nemohou mít pocit, že „něco nechápou“ či že je na ně „něco moc složité“. Učivo je zažíváno v jednoduchých větných vazbách a ucelených tématických celcích, které na sebe logicky navazují. Každému gramatickému celku (např. přítomný čas prostý) je věnován dostatečný prostor, aby došlo k jeho 100% zvládnutí. Teprve poté se přechází na celek další.

ad 4 – nepoužívání učebnic, drtivou většinu lekce mluví studenti

– k výuce jsou potřeba jen psací potřeby a sešit, důraz je kladen na pevně strukturované konverzace ve dvojicích, trojicích a čtveřicích. Ostatní pomůcky – např. READINGY (procvičovací texty) a LISTENINGY (poslechy) – jsou vytvořeny autory metodiky v jednotném duchu a provázejí studenty na celé cestě studiem.

ad 5 – osobní přístup, intenzivní zpětná vazba, kontrolní testy každé 2 měsíce, on-line podpora

– již samotná účast na hodinách a plnění domácích úkolů zajišťuje potřebný pokrok všech účastníků kurzu tak, aby spolu vzájemně mohli na hodinách spolupracovat. Každé dva měsíce se píše závěrečný kontrolní test, který dodá potřebnou zpětnou vazbu vyučujícím ohledně výsledků celé skupiny i konkrétních jednotlivců. Pokud je někde diagnostikován „problém“ (nejasnost), je ihned řešen. Studentům jsou nad rámec výuky poskytovány dobrovolné materiály k domácímu procvičování – databáze on-line testů, soubory překladových vět s řešením, články vysvětlující gramatiku apod.

Každé dva měsíce probíhá také „ústní zkouška“, kde si děti dokazují, jak umí ve dvojicích anglicky konverzovat. Videa z těchto „rozhovorů“ naleznete zde: Kurzy dětí

ad 6 – kurz je realizován v krátkých na sebe navazujících cyklech

– studenti se automaticky neupisují dopředu na dlouhé období (semestr či školní rok), ale mají možnost přihlašovat se na dvouměsíční na sebe navazující cykly.

Nově vyvinutá metoda pro děti byla též odpilotována na půlroční misi v Mexiku (dobrovolnický projekt United Vision), kde sklidila velký úspěch. Ačkoliv je připravena pro děti ve věkovém rozmezí 8 – 12 let (je potřeba, aby uměly číst a psát a samy cítily motivaci se angličtině věnovat), anglicky se s Pepou během pouhých 7 týdnů dokázal naučit i pětiletý hoch, který na hodiny docházel pouze jako posluchač. Jeho schopnost anglicky se vyjadřovat a rozumět můžete vidět na tomto videu:

Několik let již na Českolipsku s velkým úspěchem probíhají kurzy pro dospělé, od roku 2014 byl též spuštěn speciální výukový program pro děti nepíšící (ve věku 4-7 let), tzn. Předškoláčky a prvňáčky.