Aj – Začátečníci

Začínáte s angličtinou? Pak zkuste nejlehčí variantu testů pro začátečníky.


Fáze 1, test 1 – obecný test (fráze, tvorba mn. čísla, členy …) 

Fáze 1, test 2 – překlady z ČJ do AJ (základní fráze, obraty)

Fáze 1, test 3 – questions about Pepa …

Fáze 1, test 4 – přivlastňování v angličtině

Fáze 1, test 5 – slovní zásoba (rodinné vazby)

 

Fáze 2, test 6 – minulý čas (to BE)

Fáze 2, test 7 – budoucí čas (to BE)

Fáze 2, test 8 – předložky místní

Fáze 2, test 9 – vazba THERE IS / ARE

 

Fáze 3, test 10 – plnovýznamová slovesa

Fáze 3, test 11 – podmětná v. předmětná otázka

Fáze 3, test 12 – členy určité a neurčité (a/an v. the)