Nabídka kurzů pro děti

Od září 2012 nabízíme českolipským dětem (školákům od 8 let) vysoce efektivní kurzy angličtiny, kde se žáci učí nejen správně psát, ale především mluvit, rozumět a anglicky reagovat. Tedy angličtinu opravdu prakticky používat. Kurzy probíhají v DDM Libertin, na Obchodní akademii či v naší učebně v budově Office Center.

Od roku 2014 pak fungují i speciální kurzy pro děti od 4 do 7 let (info zde).

V případě zájmu vzdělávacích institucí z okolí jsme schopni realizovat „kroužek angličtiny s Pepou“ s naší vysoce efektivní metodikou i v rámci mimoškolního doplňkového vzdělávání na některé z českolipských škol. Stejným způsobem jsme schopni realizovat i výuku předškolních dětí formou dojíždění přímo do mateřských škol (úspěšně proběhlo či probíhá např. v MŠ Sosnová, MŠ Eliášova apod.).

Co se naši dětští studenti, kteří již psát umí, stihnou naučit během prvních pár měsíců studia můžete shlédnout v jejich „anglických konverzacích“. Naleznete je v tomto odkazu: Kurzy dětí

Do našich kurzů lze přistupovat i v průběhu roku (není-li kapacita naplněna), každý nový student ale musí prokázat znalosti na odpovídající úrovni, aby nemohla být narušena spolupráce v rámci studijní skupiny.

V současné době již úspěšně funguje několik dětských skupin „Angličtina s Pepou“ na různých úrovních pokročilosti, a proto všem zájemcům doporučujeme přijít se podívat na výuku přímo do hodiny. Pokud nás kontaktujete na info@anglictinaspepou.cz, sdělíme vám, kdy se která skupina schází a také vám můžeme poslat ukázkový test, jež odráží úroveň pokročilosti té které konkrétní skupiny.

Přijďte se mezi nás nezávazně podívat 😉 …

První dvě ukázkové lekce pro děti začátečníky (a psaní rozřazovacích testů pro pokročilejší zájemce) probíhají v DDM Libertin v České Lípě každý rok začátkem září (konkrétní datum a čas ukázkových lekcí najdete jinde na našem webu). Nový rozvrh (dny + čas) na další týdny a měsíce se poté domluví až dle požadavků a potřeb všech nových zájemců o studium, resp. jejich rodičů, po skončení 2. ukázkové lekce. Vzhledem k obvykle velkému zájmu veřejnosti a omezené kapacitě doporučujeme zamluvit si místo co nejdříve.

Nejde vám to ve škole? Nebaví vás angličtina? Znáte gramatiku, ale nejde vám to nejdůležitější – anglicky mluvit a rozumět? Pak to zkuste s Pepou … Již po pár prvních lekcích budete mluvit jako tihle dva mexičtí chlapci z Mayské indiánské vesnice Buenavista po pouhých pěti týdnech studia. A bude při tom stejná legrace 😉 … A co se lze naučit v našich českých podmínkách v kurzech pro děti za pouhých prvních 6 měsíců v našich kurzech ukazují další dvě videa níže … Angličtina je zábava! 😉 

Diskutuj, zanech komentář