30 května 2013 ~ Zatím žádný komentář

Poslech pro děti – Little Pepa´s holiday 1

Dnes přinášíme poslech především našim nejmenším studentům. Je velice důležité, aby každý student začal pracovat s poslechy tak brzo, jak jen mu to jeho slovní zásoba umožní. A ani u dětí tomu není jinak. Pokud totiž začátečníci (či jejich vyučující) odkládají pravidelnou práci s poslechy až na dobu, kdy budou v gramatice pokročilí, zpravidla pak mají s porozuměním značné potíže a práce s poslechy je nebaví. Ani náš vlastní jazyk bychom se ale nenaučili dobře aktivně používat, pokud bychom jej neslyšeli používat druhé hned od našeho narození … 😉

Pokuste se popořadě vypracovat všechny následující úkoly:

1) Pusťte si poslech několikrát a zkuste zaznamenat co nejvíce informací.


2) Zkuste namísto číslic dosadit slovo, které v nahrávce slyšíte.

Hello, my friends! How are you? My __(1)__ is little Pepa and I like holidays a lot. Do you __(2)__ holidays too? What do you do on holidays?

When I __(3)__ holidays, I don´t go to school. I am usually __(4)__ or in the garden and I play with my sister, little Jane. I sometimes __(5)__ watch TV or read books. Do you read books? I sometimes play football with my __(6)__ too. I like football a lot! But my sister doesn´t like football at all, she likes animals. She often plays with __(7)__, ducks, cats and sheep in the garden. Our garden is very big and our animals are always very __(8)__.

3) Pusťte si poslech znovu a ověřte svou úspěšnost pomocí námi navržených slov. Pozor, čtyři slova z nabídky se v textu vůbec neobjeví.

 • a) also
 • b) as well
 • c) at home
 • d) dangerous
 • e) dogs
 • f) friends
 • g) frogs
 • h) have
 • i) like
 • j) name
 • k) noisy
 • l) read

4) Dalším úkolem je zodpovězení těchto otázek na základě porozumění textu:

 • 1) Does little Pepa like holidays?
 • 2) What does he usually do on holiday?
 • 3) Does little Jane play football with little Pepa?
 • 4) What does little Jane like?

pozn.: správné kombinace doplněných slov jsou: 1j, 2i, 3h, 4c, 5a, 6f, 7g, 8k 

Pokud si chcete vytisknout vlastní procvičovací arch k tomuto poslechu pro své děti, můžete si jej stáhnout:

ZDE – poslech 4.

Diskutuj, zanech komentář