29 září 2013 ~ 5

Have v. Have got

V dnešním článku se podíváme na rozdíl mezi tvary „have“ a „have got„, v základním významu „mít, vlastnit“. Ačkoli se jedná o poměrně srozumitelnou látku, mnoho studentů v ní zbytečně chybuje, proto nebude od věci, udělat si v tom jasno jednou pro vždy 😉

ad 1) sloveso „have“ – americká varianta

 – v této variantě se jedná o klasické plnovýznamové sloveso, které se gramaticky nijak neliší od dalších významových sloves: go, study, eat, fish … Otázku i zápor proto tvoříme pomocí pomocného slovesa pro daný gramatický čas (pro čas přítomný prostý „do/does„).

 • I have an old car. = I go to school.
 • He has a new car. = He goes to school.
 • Do you have wild hair?
 • Do you go to school?
 • Yes, I do. / No, I don´t.
 • Does he have big ears?
 • Does he go to school?
 • Yes, he does. / No, he doesn´t.
 • What do you have?
 • Where does he have his car?
 • I don´t have a small fish. = I don´t go to school.
 • He doesn´t have a large garden. = He doesn´t go to school.

ad 2) tvar „have got“ – britská varianta

 – zde je potřeba uvést, že tento tvar vychází z předpřítomného času (od základního, významového slovesa „get„) a že tvar „have“ je zde slovesem pomocným! (= tzn. plní stejnou funkci jako „do“ v předchozí variantě“. To je základní rys, který je potřeba pochopit. Oproti původní variantě se nám sice pomocné „have“ dostane i do kladné varianty (u pomocného „do/does“ to tak není), u otázky a záporu už ale logika použití pomocného slovesa zůstává stejná (pomocné sloveso „have, resp. has“ lze zkrátit na ´ve, resp. ´s):

 • I have got an old car. = I´ve got an old car.
 • He has got a new car. = He´s got a new car.
 • Have you got wild hair?
 • Yes, I have. / No, I haven´t.
 • Has he got big ears?
 • Yes, he has. / No, he hasn´t.
 • What have you got?
 • Where has he got his car?
 • I haven´t got a horse.
 • He hasn´t got a large garden.

 Shrnutí

– britská varianta „have got“ je použitelná pouze pro přítomný čas prostý, pro všechny ostatní časy (minulý, budoucí, průběhové atd.) musíme používat variantu „have“ jako významového slovesa (americká varianta).

– britskou variantu „have got“ můžeme používat pouze pro význam „vlastnit„, ve vazbách jako „have lunch / have a shower apod.“ použít nelze.

– v přítomném čase prostém pro význam vlastnit je tedy jedno, kterou variantu použijete. Měli byste vždy ale vědět, kterou používáte, protože z toho plynou další gramatické konsekvence. Např.:

 • I have two kids. — So do I.
 • I have got two kids — So have I.
 • Do you have a pet? — No, I don´t. (nikoli No, I haven´t.)
 • Have you got a pet? — Yes, I have. (nikoli Yes, I do.)
 • You have an elephant, don´t you?
 • You have got an elephant, haven´t you?

Rozhodně byste se také měli vyvarovat mnohdy naprosto nesprávně používaného „haven´t či hasn´t“ v plnovýznamovém smyslu. Věta „I haven´t a car“ neznamená vůbec nic stejně jako „I don´t a car„. V obou variantách je použito pomocné sloveso pro zápor, ale chybí významové sloveso od kterého ten zápor má být vytvořen.

Procvičení

 Přeložte si následující věty – pokud je to možné oběma způsoby, použijte oba.

 • Nemám psa. Ona má bochník chleba. Máš tužku? Neměla psa.
 • Nemá kočku. Měl jsem velký byt. Nebudu mít velkou zahradu.
 • Budeš mít nový sešit? Co budeš mít? Kde jsi měl včera auto?
 • Proč máš velkou krabici? Kolik dětí má Pepa?
 • V kolik hodin obědváš? Sprchuješ se každý den?
 • Kdo má tvé klíče? Kdo měl můj míč?

Své znalosti si také můžete procvičit v gramatickém testu – Fáze 5, test 7b 😉

5 komentáře k “Have v. Have got”

 1. Ivana 18 listopadu 2013 at 09:13 Permalink

  dobrý den
  můžete mi přeposlat nějaké věty, na čem se ustálila moderní angličtina? prý se říká jen Do you have money?

  dík

  Ivana, studentka

  • Filip 19 listopadu 2013 at 23:30 Permalink

   Dobrý den,

   nerozumím Vašemu dotazu.

   Do you have ___ (any) money?
   Have you got ___ (any) money?

   Oboje je správně, jedno se používá v Americe, druhé v Británii.

   f.

 2. Honzin 18 února 2015 at 14:08 Permalink

  Obojí je správně a slečna může na diskotékách použít obě formulace, podle národnosti dotyčného 🙂

 3. Václav 16 března 2019 at 08:07 Permalink

  Dobrý den.
  Děkuji za skvělý článek.
  Jen bych se chtěl zeptat, jak to má tzv. International English.

  • Filip 16 března 2019 at 15:55 Permalink

   To netuším. Nicméně je dosti pravděpodobné, že „international English“ bude mít tendenci věci spíše zjednodušovat, proto se bude spíše podobat verzi „americké angličtiny“ než „původní britské“.


Diskutuj, zanech komentář