28 října 2013 ~ Zatím žádný komentář

Kurzy pro děti (a seniory), září 2013

Prázdniny skončily a začal další školní rok. A zrovna tak školní rok „s Pepou“ v DDM Libertin. Pro děti Pepa v září otevřel dva kurzy, jeden pro začátečníky a druhý pro (mírně) pokročilé.

S novými začátečníky máme za sebou prvních pár hodin, hlavní náplní je zatím rozšiřování slovní zásoby a první kontakty s ucelenějším gramatickým celkem – slovesem „to BE„. Pokud na hodině zbyde čas, přijdou na řadu samozřejmě i hry … 😉

bingo game

S otevřením nové skupiny se znovu potvrdilo, že děti ze školy sice znají jednotlivá slovíčka – barvy, zvířátka atp. – ale s porozuměním nejzákladnějším otázkám (What´s your name? How are you? Where are you from? apod.) či dokonce aktivní tvorbě celých vět, to žádná sláva není, ať už se jedná o žáky kterékoli třídy prvního stupně – tzn. mnohdy i po několika letech studia. Bohužel tak nezbývá než souhlasit s článkem „České děti si s angličtinou nerozumí“ na iDNES.cz ze dne 20. října.

O to více nás ale těší, že se i po prázdninách sešla loňská skupinka začátečníků téměř kompletní (chybí jen Elen), a to včetně Mary! 😉

Ani během prázdnin se jim z their clever heads nevytratilo téměř nic (znalosti jsou skutečně „zažité“), takže je opravdu radost s nimi jejich angličtinu dále rozvíjet. Na jejich konverzační schopnosti (schopnost aktivně tvořit otázky, rozumět a gramaticky správně odpovídat) jsme pyšní nejen my 😉 Dík za zodpovědný přístup patří jak jim, tak samozřejmě rodičům, na hodinách je díky tomu vždy úžasná atmosféra … 

family photos

do/does questions

 

So, congratulations to you all! 😉

Diskutuj, zanech komentář