17 listopadu 2014 ~ Zatím žádný komentář

Konverzace dětí po 2 letech studia

Dnes se podíváme, co se za 2 roky studia s Pepou zatím zvládli naučit naši „nejmenší“. Ve skupince nejpokročilejších dětí zůstávají Annie, Em, Nicol, Kuba a Alex, delší dobu s námi již studuje také John a z loňské skupinky začátečníků k nám letos přiskočili ještě šikulové Miloš a Matt. 😉

Z gramatiky již máme úspěšně probraný přítomný, minulý i budoucí čas, což v tomto věku rozhodně není ze školních osnov obvyklé. Podobně je tomu se stupňováním přídavných jmen, vazbou there is/are a velmi širokou slovní zásobou. V prvním poprázdninovém testu jsme se nicméně zaměřili především na procvičování rozdílnosti v základních časech. Příprava proběhla formou dobrovolného zpracování „překladových vět„.

Písemný test skládající se z gramatiky a slovní zásoby je vždy ovšem pouze průpravou k tomu nejdůležitějšímu kvůli čemu se všichni cizí jazyk snažíme naučit – schopnosti aktivně konverzovat. Schopnost vytvořit gramaticky správnou otázku, pochopit otázku partnera a správně odpovědět, to je to, co v reálných situacích bude rozhodovat o úspěchu či neúspěchu.

Ústní formát zkoušky našich studentů můžete vidět v následujících videích. Na začátek si ale krátce připomeňme, jak to vypadlo před dvěma lety … 😉


Em and Nicol (two years ago)

Em and Nicol now …

 

Annie (two years ago)

Annie and Miloš now …

Alex (two years ago)

Alex and John now …

Alex and Matt now …

Společná konverzace … 😉

Bohužel s námi z důvodu nemoci nemohl první ústní zkoušku v letošním školním roce absolvovat Kuba (ačkoli písemný test zvládl výborně), a tak si ho připomeneme alespoň starším videem a těšíme se, až mezi nás zase dorazí osobně 😉

Kuba (two years ago)

Congratulations to you all and see you soon.

Bye-bye-bye! 😉

Diskutuj, zanech komentář