13 července 2015 ~ Zatím žádný komentář

Kurz dětí, po 3 letech studia

Tak tu máme konec školního roku a s ním i další výsledky závěrečných testů. V tomto článku se podělíme o pokroky, kterých dosáhly děti po třetím roce studia s Pepou. 😉

Zformulovat správně otázku, porozumět dotazu a správně odpovědět, přeložit zadanou českou větu do angličtiny, to vše již děti ovládají i s pokročilou gramatikou (např. přítomný, minulý i budoucí čas, podmínková věta, některá modální slovesa, počitatelná a nepočitatelná podst. jm.) a širokou slovní zásobou.

Zde si můžete prohlédnout (či zkusit) závěrečný test, které děti (10-13let) psaly a který odráží jejich současné znalosti. Napsání testu už může být zajímavé nejen pro děti, ale i pro leckterého dospělého studenta 😉 Good job, kids!

Test PDF – děti po 3 letech

A protože se jednalo o poslední hodinu ve školním roce 14/15, byl po předání diplomů čas i na malou symbolickou oslavu dosažených úspěchů 😉 …

Všem dětem moc gratulujeme, děkujeme za vynaložené úsilí, přejeme krásné prázdniny a těšíme se naviděnou zase v září … Bye-bye-bye! 😉

Diskutuj, zanech komentář