24 září 2012 ~ Zatím žádný komentář

Sloveso „to BE“

Sloveso „to BE“ (být) je patrně vůbec nejdůležitějším slovesem v angličtině. Odvozuje se od něj spousta dalších tvarů, které používáme dnes a denně, a jako takové je součástí mnoha dalších gramatických struktur (např. trpný rod, průběhové časy apod.). I z toho důvodu je jeho bezchybné ovládání pro studenty nezbytností.

Kladná věta

Jakým způsobem se toto sloveso časuje, můžete vidět v tabulce.

Záporná věta

Kladné věty z tabulky lze velice jednoduše převádět do záporu. Stačí za vyčasované sloveso přidat záporku NOT.

 • I am not happy. = I´m not happy.
 • You are not a man. = You´re not a man.
 • She is not Jane. = She´s not Jane.
 • They are not from Mexico. = They´re not from Mexico.

Tvary: are not a is not lze dále zkrátit na: aren´t a isn´t

 • You are not a teacher. = You´re not a teacher. = You aren´t a teacher.
 • He is not sad. = He´s not a sad. = He isn´t sad.

 Otázka + krátká odpověď

Poslední důležitá znalost, která nám zatím chybí, se týká tvorby otázky. Otázky se slovesem „to BE“ tvoříme pouze inverzí, tj. změnou slovosledu = přesunutím podmětu a přísudku.

 • Am I happy? — Yes, you are. / No, you aren´t.
 • Are you from Brno? — Yes, I am. / No, I´m not.
 • Is she a mother? — Yes, she is. / No, she isn´t.
 • Are they brothers? — Yes, they are. / No, they aren´t.

V jednoslovných odpovědích (ano / ne), používáme v angličtině zpravidla i krátký dodatek, který je v kladné verzi vždy nezkrácený (I am, nikoli I´m), zatímco v záporné verzi zkrácený (I´m not, nikoli I am not).

Závěr

Jak vidíte, práce se slovesem „to BE“ je velice jednoduchá. Zápor vytvoříme přidáním záporky „NOT“, otázku vytvoříme přehozením podmětu s přísudkem. Příště se podíváme na toto sloveso ještě v minulém a budoucím čase.

Za klíčovou znalost je třeba považovat toto: sloveso „to BE“ narozdíl od plnovýznamových sloves (plavat, jíst, bručet …) nepoužívá k vytvoření otázky a záporu POMOCNÉ SLOVESO – do/does či did. Vystačí si samo 😉 Proto nikdy neuvidíte kombinaci: Did you be at home yesterday? Does he be nice? 

Procvičení

Zkuste si přeložit pár vět, na otázky si rovnou odpovězte krátkou odpovědí:

 • Já jsem žena. Nejsem učitelka. Jsem rychlá?
 • Ty jsi můj bratr. Jsi Pepův kamarád? Nejsi dívka.
 • Tvůj otec je vysoký. Není svobodný. Je z USA?
 • Pepova máma není doma. Je v práci. Je tvůj učitel z Mexika?
 • Moje auto není zelené. Je bílé? Tamten stůl není velký.
 • Nejsme ženy. Jsme učitelé. Jsme matky?
 • Moji rodiče jsou chytří. Jsou tvé dcery ve škole? Nejsou v práci.

Gramatický test s výsledky naleznete zde.

 

Diskutuj, zanech komentář