Archive | Začátečníci

14 února 2015 ~ 0 Comments

Kurz dětí, videa po 4 měsících

run - 10

Dnes vám přinášíme druhá videa naší nové skupinky začátečníků, která se zformovala v DDM Libertin v září 2014.

Continue Reading

09 ledna 2015 ~ 1 Comment

Reading 2 – On the farm, děti

farm, bez zvířat, ok

Dnes vám přinášíme další cvičení zaměřené na poslech a porozumění textu. Jedná se o verzi pro děti, která odráží znalosti našich dětských studentů po prvních 4 měsících studia. Jako pomůcku k procvičení té nejzákladnější gramatiky a slovní zásoby jej ale samozřejmě …

Continue Reading

11 listopadu 2014 ~ 0 Comments

Kurz dětí, videa po 2 měsících

pepa - x

Dnes vám přinášíme první videa naší nové skupinky začátečníků, která se zformovala v DDM Libertin letos v září. Závěrečný písemný test po prvních dvou měsících studia dopadl nad očekávání dobře (nejnižší zisk byl 80%!) a také ústní zkouškou prošly všechny děti bez problémů …

Continue Reading

10 ledna 2014 ~ 0 Comments

Reading 3 – Vidlákov

vidlakov - there is

Dnes vám přinášíme již třetí z řady příběhů o Pepovi a jeho rodině. Účelem tohoto cvičení je využití znalostí nabytých během prvních 30 lekcí studia angličtiny v praxi. Jedná se především o znalost správného použití vazby there is/are, slovesa „to BE“ a základních plnovýznamových sloves v přítomném čase prostém.

Continue Reading

07 ledna 2014 ~ 0 Comments

Kurz dětí (2), první konverzace – videa

kids small

Dnes Vám přinášíme videa z prvních anglických konverzací dětí z nového kurzu pro děti, který odstartoval v září v DDM Libertin. Kvůli technických problémům se nám to bohužel nepodařilo dříve …

Continue Reading

06 prosince 2013 ~ 0 Comments

Reading 2 – Pepa´s past, present …

teacher - 10

Dnes vám přinášíme druhý z řady příběhů o Pepovi a jeho rodině. Účelem tohoto cvičení je využití znalostí nabytých během prvních 20 lekcí studia angličtiny v praxi. Jedná se především o znalost použití slovesa “to BE” ve všech časech a osobách a současné procvičení doposud probrané slovní zásoby.

Continue Reading

05 dubna 2013 ~ 4 Comments

Počitatelná v. Nepočitatelná podst. jm.

fisherman - 15

Námětem dnešního článku bude problematika mnohdy obávaná, a to „počitatelnost“ a „nepočitatelnost“ podstatných jmen. Přitom právě od základní povahy podst. jména se poté odvíjí správné použití dalších gramatických principů (a / some; much / many; little / few; is /are; this / these apod.).

Continue Reading

31 března 2013 ~ 5 Comments

Přít. čas prostý II. – zápor + otázka

joey - 10

V minulém gramatickém článku jsme si vysvětlili, jak se tvoří kladná věta v přítomném čase prostém s plnovýznamovými slovesy a co to plnovýznamová slovesa vlastně jsou. Dnes se podíváme na zápor a otázku, a proto se dozvíme i o existenci nové skupiny sloves – sloves pomocných …

Continue Reading

10 března 2013 ~ 2 Comments

Významová slovesa – Přít. čas prostý I.

plnovýznamová sl. - pčp kladná věta

Dnes se prvně podíváme na práci s „(plno)významovými“ slovesy. Pro studenty začátečníky je naprosto zásadní dokázat rozlišit mezi slovesem „to BE“ (kterému jsme se věnovali v předchozích článcích) a těmi „(plno)významovými“. Plnovýznamová slovesa si dnes představíme v té asi nejjednodušší gramatické struktuře …

Continue Reading

05 března 2013 ~ 4 Comments

Překladové kolečko, lesson 43

lazy Pepa

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (po cca 5timěsíčním studiu „s Pepou“).

Continue Reading