05 dubna 2013 ~ 4

Počitatelná v. Nepočitatelná podst. jm.

Námětem dnešního článku bude problematika mnohdy obávaná, a to „počitatelnost“ a „nepočitatelnost“ podstatných jmen. Přitom právě od základní povahy podst. jména se poté odvíjí správné použití dalších gramatických principů (a / some; much / many; little / few; is /are; this / these apod.).

Podst. jména počitatelná (countable)

Když je podstatné jm. „počitatelné“, lze ho z logiky věci počítat. Jedno auto, dvě auta, tři auta. Jeden pes, dva psi, sto psů. V drtivé většině případů lze tuto logiku využít jak v češtině, tak angličtině. Pokud něco lze počítat, logicky je od tohoto podst. jména možné vytvořit jednotné i množné číslo.

 • jeden pes = one dog; dva psi = two dogs
 • jedno auto = one car; dvě auta = two cars

Podst. jména nepočitatelná (uncountable)

Je-li podst. jm. „nepočitatelné“, nelze jej v jeho vlastním tvaru počítat. Jedna láska, dvě lásky. Jeden benzín, dva benzíny. Jeden sníh, sto sněhů. To nelze. Množné číslo od takového slova neexistuje, a pokud neexistuje množné, nemůže logicky existovat ani jednotné. Proto má takové slovo definován pouze jeden tvar, tvar nepočitatelný.

 • láska = love (nelze: jedna láska, dvě lásky)
 • sníh = snow (nelze: jeden sníh, dva sněhy)

– nepočitatelná jsou (v češtině i angličtině) především abstraktní pojmy (láska = love, strach = fear, čas = time), potraviny ve smyslu „hmoty“ (mléko = milk, maso = meat), materiály (dřevo = wood, sklo = glass).

– samozřejmě, že i některá nepočitatelná podst. jména potřebujeme „nějak počítat“. A proto existují další jednotky, pomocí kterých to lze. A tak lze třeba mléko počítat na litry, krabice, hrnky či sklenice (litres / cartons / cups / glasses OF MILK). To ovšem pouze dokazuje počitatelnost „litrů, krabic, šálků a sklenic“, samotné mléko zůstává stále ve stejném – nepočitatelném – tvaru: milk. (nikdy milks).

– ačkoli je mnohdy nepočitatelnost slova logická a odhadnutelná, jistotu vždy získáme nahlédnutím do některého z dobrých slovníků. Zpravidla se jedná o slovníky výkladové, které u anglických podst. jmen nepočitatelných nabízejí zkratku (U = uncountable). Jeden z takových on-line slovníků naleznete třeba zde: Oxford dictionary.

Obojetná, tj. počitatelná i nepočitatelná

V angličtině existuje mnoho slov, která mají jak počitatelnou, tak nepočitatelnou variantu. Každá pak má svůj vlastní význam.

Velice často je „materiál“ (surovina) nepočitatelný, ale výrobek z něj počitatelný:

 • paper (papír) / a paper (list papíru) = 2 papers (2 listy papíru)
 • iron (železo) / an iron (žehlička) = 2 irons (2 žehličky)
 • glass (sklo) / a glass (sklenička) = 2 glasses (2 sklenky)
 • beer(pivo) / a beer (jedno pivo) = 2 beers (2 piva)

U jiných slov např.:

 • experience (zkušenost) / an experience (zážitek)
 • pepper (pepř) / a pepper (paprika)
 • fish (rybí maso) / a fish (ryba)
 • room (prostor) / a room (místnost)

pozn: vzhledem k tomu, že se každý jazyk stále vyvíjí a lidé, kteří jej používají, mají tendenci si vše co nejvíce zjednodušovat, dochází i v tomto gramatickém směru k určitým posunům. Pokud někdy dříve bylo „beer“ pouze nepočitatelné (název pro nápoj) a lidé si v hospodě museli objednávat „2 glasses of beer, please„, zjednodušení „2 beers, please„, je pochopitelné. Podobně bude docházet k tomuto jevu všude, kde „zpočitatelnění“ původně nepočitatelného slova nebude v rozporu se srozumitelností: např. „2 soups and 2 coffees, please“ … (byť jinak je „soup“ i „coffee“ nepočitatelné).

Zrádná čeština …

Ačkoli dělení podst. jm. na „počitatelná a nepočitatelná„, má svou jasnou logiku (selský rozum mnohdy postačí), občas můžeme narazit na problém. Jedná se o slova, která jsou v češtině počitatelná, ale v angličtině bohužel patří mezi nepočitatelná (či naopak). Není jich mnoho a pokud si těch několik „učebnicových“ výjimek (hojně se vyskytujících v gramatických testech) zapamatujete, tato problematika by pro vás už nikdy neměla být strašákem 😉 …

V angličtině se jako nepočitatelná chovají např. tato:

 • hair (vlasy)
 • information (informace)
 • money (peníze)
 • homework (domácí úkol)
 • news (zprávy) – s koncovým -S se dokonce zákeřně tváří jako MN. Č.

Ve všech gramatických strukturách je tedy musíme používat výhradně v „nemnožném“ (tedy jednotném) tvaru.

 • My hair is short. / nikoli My hair are …
 • This news is/ nikoli These news are …
 • Money isn´t important. / nikoli Money aren´t …
 • That homework is/ nikoli Those homework(s) are …

Naproti tomu třeba v češtině nepočitatelné slovo zelenina (vegetable) je v angličtině počitatelné a jeho množné číslo je tedy (vegetables). Z toho důvodu v množném tvaru:

 • Vegetables are expensive. / nikoli Vegetable is …

Gramatické shrnutí

Dnes jsme se naučili odhadovat (a ověřovat) počitatelnost, resp. nepočitatelnost anglických podst. jmen. Jak nám tato skutečnost ovlivní další gramatiku – např. výrazy množství jako much / many; little / few apod., to se dozvíme v některém z dalších článků. Dnes vystačíme s tímto závěrem:

 • počitatelná (car / dog / egg)
 • mají jednotné číslo (a car / a dog / an egg)
 • před j. č. musí stát nějaký člen (a / an či the) – ale nikdy some (!)
 • mají množné číslo (cars / dogs / tables)
 • nepočitatelná (water / snow / hair / money)
 • mají jen jeden tvar (nelze utvořit mn. č.)
 • nikdy před nimi nemůže stát (a / an)
 • stojí samostatně, nebo před nimi může být (some či the)

pozn.: some je ekvivalentem neurčitého členu (a/an) pro množné číslo či nepočitatelné podst. jméno.

 • a car = (nějaké) auto
 • (some) cars = (nějaká) auta
 • (some) water = (nějaká) voda

ale pozor: some car = neexistuje (!)

Procvičení na závěr …

Zkuste nyní odhadnout, zda-li jsou tato slova z logiky věci počitatelná (c), anebo nepočitatelná (u):

 • židle – čaj – víno – strom – banán
 • ovoce – lednice – muž – lidé – jablka
 • pizza – tužka – šampón – okno
 • rýže – rohlík – chleba – máslo
 • pomeranč – cukr …

Zkuste z následujících vět (a gramatických pravidel) poznat, zda-li váš odhad byl správný:

 • I have a green chair in my room.
 • Pepa doesn´t drink tea.
 • Do you like red wine?
 • How many trees are there behind your house?
 • Does he eat bananas?
 • Fruit is healthy.
 • How much were those fridges?
 • Did you see those men?
 • She doesn´t eat apples.
 • I like pizza a lot!
 • Did you buy a pizza?

(zkuste si sami vytvořit další věty na zbývající slova) 😉

 

4 komentáře k “Počitatelná v. Nepočitatelná podst. jm.”

 1. Marek 19 října 2014 at 19:32 Permalink

  Dobrý den … time-čas je v angličtině nepočitatelný a nezle od něj utvořit množné číslo.

  Ale jak bych měl přeložit větu: Závodníci zaběhli tyto časy. … , ….
  Nebo třeba experience – zkušenost…,jak mám přeložit např větu: S tímto problémem mám mnoho zkušeností (několik).

  Děkuju za radu.

  • Filip 19 října 2014 at 21:55 Permalink

   Dobrý den,

   správný postřeh 😉 Tento článek nicméně obsahuje především „základní“ pojetí konceptu „počitatelnosti v. nepočitatelnosti“ pro začátečníky. Celkově je angličtina ale mnohem komplexnější.

   Mnoho „nepočitatelných“ podst. jmen má i svou „počitatelnou“ variantu, která ovšem znamená už trošku něco jiného.

   iron = železo, an iron = žehlička
   hair = vlasy, a hair = vlas, chlup
   experience = zkušenost, an experience = zážitek

   Ve smyslu „dosažený čas“ (v závodě) je slovo TIME počitatelné, tzn:

   = The racers achieved these times: …

   Vaše druhá věta ale množné číslo nepotřebuje:

   = I have a lot of experience with this problem.

   Výrazy množství „Mnoho/Málo“ lze samozřejmě pojit jak s počitatelnými, tak nepočitatelnými podst. jm.

   He drinks a lot of beer.
   She ate only little meat.

   Stejně tak je tomu v češtině …

   f.

 2. Rohlík 9 června 2016 at 11:14 Permalink

  Můžu se zeptat jak se řekne anglicky rohlík? Protože v Anglii se cpou toasty tak nevím jestli tam vůbec něco jako rohlíky mají. Děkuji 🙂

  • Filip 9 června 2016 at 12:06 Permalink

   rohlík by se nejlépe přeložil jako „a roll“ 😉


Diskutuj, zanech komentář