Archive | Začátečníci

05 března 2013 ~ 4 Comments

Překladové kolečko, lesson 43

lazy Pepa

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (po cca 5timěsíčním studiu „s Pepou“).

Continue Reading

21 února 2013 ~ 0 Comments

Reading 4 – Housework

hardworking - small

Dnes vám přinášíme v pořadí již čtvrtý z řady příběhů o Pepovi a jeho rodině. Účelem tohoto cvičení je využití znalostí nabytých během prvních 40ti lekcí studia angličtiny v praxi. Jedná se především o znalost správného použití slovesa „to BE“, plnovýznamových sloves v přítomném čase prostém, …

Continue Reading

16 února 2013 ~ 0 Comments

Poslech 3 – Housework

lazy Pepa

Dnes vám přinášíme třetí z řady poslechů o Pepovi a jeho rodině. Pusťte si poslech několikrát po sobě tak, abyste v obecné rovině věděli, o co v textu jde.

Continue Reading

02 února 2013 ~ 0 Comments

Poslech 2 – There is / are …

a round table

Dnes vám Pepa přináší další ze svých poslechů. Bude zaměřen především na praktické využití oblíbené vazby „there is / are“.

Continue Reading

09 ledna 2013 ~ 0 Comments

vazba THERE IS / ARE – část 2.

půllitr - 15

Dnešní článek dále rozvíjí problematiku vazby there is/are. Podíváme se na její podobu v minulosti, budoucnosti, probereme i zápor a otázku a v poslední části se na ni podíváme čistě z gramatického úhlu pohledu.

Continue Reading

07 ledna 2013 ~ 2 Comments

vazba THERE IS / ARE – část 1.

vidlakov - there is

Vazba „there is/are“ dělá českým studentům obvykle více problémů, než by bylo nutné. Zásadní problém je v tom, že v češtině nic podobného nemáme, a proto se o nic nám známého nemůžeme opřít a musíme zkusit pochopit – a především si dostatečným opakováním zažít – „uvažování v angličtině“.

Continue Reading

06 ledna 2013 ~ 0 Comments

Poslech 1 – Pepa´s family

picture family

Dnes vám přinášíme první z řady poslechů o Pepovi a jeho rodině. Pusťte si poslech několikrát po sobě tak, abyste v obecné rovině věděli, o co v textu jde …

Continue Reading

05 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 30

PF2013

„Překladové kolečko“ je oblíbenou pomůckou studentů, která umožňuje velmi přehledné zopakování nastudované slovní zásoby a doposud probrané gramatiky. Zkuste si přeložit všechny věty a všímejte si jednoduchosti anglické gramatiky …

Continue Reading

02 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 25

joey - 10

Dnes vám přinášíme oblíbenou pomůcku „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a důslednou revizi doposud probrané gramatiky (sloveso „to BE“ ve všech časech a osobách + vazba „there is/are“).

Continue Reading

01 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 14

alois novák - 10

Dnes vám přinášíme oblíbenou pomůcku „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a důsledné zopakování doposud probrané gramatiky (po necelých prvních 2 měsících studia „s Pepou“) …

Continue Reading