07 ledna 2013 ~ 2

vazba THERE IS / ARE – část 1.

Vazba „there is/are“ dělá českým studentům obvykle více problémů, než by bylo nutné. Zásadní problém je v tom, že v češtině nic podobného nemáme, a proto se o nic nám známého nemůžeme opřít a musíme zkusit pochopit – a především si dostatečným opakováním zažít – „uvažování v angličtině“. A přitom pokud bezchybně ovládáte práci se slovesem „to BE“, neměla by vám tato nová vazba činit žádné problémy ;-).

VAZBA THERE IS / ARE

Vazba there is /are patří do vět, ve kterých oznamujeme, že „někde něco je“. Otázka na danou větu by tedy začínala „co„?

 • There is a cinema in our city.
 • There are two trees in the garden.
 • There are five shops in Vidlákov.

Pokud si zkusíte vytvořit otázku, jež by dané větě předcházela, ptali byste se takto:

 • Co … je v našem městě?
 • Co … je na zahradě?
 • Co … je ve Vidlákově?

Pokud se ptáte „co„, neptáte se na zatím nic konkrétního, proto je součástí vazby there is/are téměř výhradně podstatné jméno neurčité, tzn. je před ním „a„, „some“ či číslovka.

Naproti tomu se ale vždy ptáte „co“ je na nějakém konkrétním místě (v našem městě, na „“ zahradě, na „“ ulici, v „tomparku), takže součástí místa musí být něco konkretizujícího (nejčastěji člen určitý „the“ či přivlastňovací zájmeno).

 • There´s a car in the street.
 • There are some people in the park.
 • There are two chairs in my kitchen.

Otázka s nekonkrétním místem by nedávala smysl = Co je v nějakém městě?

Příslovečné určení místa může stát i na začátku věty:

 • In the street there´s a car.
 • In the park there are some people.
 • In my kitchen there are two chairs.

Ať už je „PU místa“ na začátku či na konci věty, na vazbu „there is/are“ musí vždy hned navazovat „věc“. Nikdy nelze tedy roztrhnout výraz „there´s a car„.

Než se posuneme dále, zkuste si přeložit tyto věty:

 • Na stole je propiska. Na židli je sešit. Pod oknem je květina.
 • Na naší zahradě jsou dva psi. Na ulici jsou (nějací) lidé.
 • Na tom obrázku je dům. U řeky jsou (nějací) rybáři.

Zkuste si nyní popsat váš pokoj / dům / zahradu / obrázek … protože budete oznamovat „co“ je na určitém místě, budete používat vazbu „there is/are“ … Př.:

 • In my room there is a table. On the table there is a notebook.
 • Near the notebook there are some pens. Under the pens there is a picture.
 • In the picture there are some houses and people. (…)

BEZ THERE IS / ARE

Nyní si ukážeme, kdy vazbu there is/are nepoužíváme. Jedná se o případy, kdy by otázka nezněla „co“, ale kdybychom se ptali tázacím zájmenem „kde„.

 • My pen is on the table.
 • Your mother is at work.
 • The garden is behind our house.

Otázky by zněly:

 • Kde … je „moje pero„?
 • Kde … je „tvá matka„?
 • Kde … je „ta zahrada„?

Pokud tedy oznamujeme „polohu/umístění“ něčeho známého, konkrétního, pak používáme zcela klasickou gramatickou strukturu (1. podmět – 2. přísudek – 3. místo), kterou již dávno umíme.

Vazba there is/are patří pouze tam, kde se ptáme otázkou „co“. Tento rozdíl by měl být na první pohled zřejmý z následujícího příkladu:

 • (co?) A: What is in your house? B: In my house there is a kitchen.
 • (kde?) A: And where is the kitchen? B: The kitchen is next to the living room.
 • (co?) A: What is in the picture? B: There is a dog.
 • (kde?) A: And where is the dog? B: The dog is in front of the house.

Zkuste si nyní stejným způsobem popsat následující obrázek.

Nejprve oznamte „co“ na obrázku je a ve druhé větě oznamte „kde“ se ta věc nachází. Např.:

 • 1. In the picture there is a cloud. (co?)
 • 2. The cloud is above the tall buildings. (kde?)

Jak vidíte, použití mnohdy zbytečně obávané vazby má svá zcela jasná pravidla, kterých není složité se držet. Je ale potřeba vytvořit a procvičit co nejvíce vět, aby si to „hlava zažila“ a vy nad tím pak v praxi nemuseli přemýšlet. Proto se snažte popisovat vše, co máte kolem sebe. A nezapomínejte informaci uvádět skrze vazbu „there is/are„.

Zde si můžete stáhnout dva obrázky, na kterých je možné procvičovat …

pdf – obrázek.

V příštím článku (k dispozici zde) se podíváme na to, jak je to s vazbou „there is/are“ v minulosti, budoucnosti, otázce a záporu. Pro skutečně zvídavé studenty pak na závěr z gramatického úhlu pohledu rozebereme, proč vůbec tato vazba musí v angličtině existovat 😉 a komplikovat nám život.

Své znalosti si můžete zkusit otestovat

v testu pro ZAČÁTEČNÍKY.

2 komentáře k “vazba THERE IS / ARE – část 1.”

 1. Věra 24 dubna 2017 at 09:35 Permalink

  Dobrý den,

  v jakém tvaru bude sloveso v těchto vazbách, když chci vyjmenovat více jednotlivých věcí v jedné větě, př.:
  There is a washmachine, a dryer and a washbasin in my bathroom. nebo There are a washmachine,a dryer and a washbasin in my bathroom.

  Děkuji
  Věra

  • Filip 26 dubna 2017 at 22:01 Permalink

   Dobrý den,

   v jednotném. V tomto případě rozhoduje vždy první podstatné jméno. Je-li v j. č., pak IS, je-li v mn. č., pak ARE. Takže Vaše první věta je správně, druhá nikoli.

   f.


Diskutuj, zanech komentář