Archive | Překladové kolečko

27 ledna 2016 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 174

pilot - 10

Dnes vám přinášíme další “překladové kolečko” na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky. Dnešní cvičení je zaměřené především na správné použití předpřítomného času.

Continue Reading

31 října 2014 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 165

run - 10

Dnes vám přinášíme další “překladové kolečko” na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky. Dnešní cvičení je zaměřené především na slovesné vazby.

Continue Reading

26 května 2014 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 141

old car - 10

Dnes vám přinášíme další “překladové kolečko” na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (především: modální slovesa, tvary s „other“,rozdíly mezi „marry sb.“ a „get/be married (to sb.)“a především pak stupňování přídavných jmen(komparativ + superlativ) …

Continue Reading

21 března 2014 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 128

jane nováková - 10

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (výuková fáze č. 8 – z gramatiky především: modální slovesa, going to, vazba there is/are a rozdíly mezi časy průběhovými a prostými) …

Continue Reading

20 března 2014 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 110

rain

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (výuková fáze č. 7 – z gramatiky především: modální slovesa, going to, podmínkové věty …). Znalosti těchto gramatických jevů si můžete ozkoušet také v těchto on-line testech: Fáze 7, testy 11 a 12 …

Continue Reading

08 listopadu 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 94

skier - 10

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování nové slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (výuková fáze č. 6 – z gramatiky především: rozdílnost mezi použitím průběhových a prostých časů, tvary zájmen s ANY-, SOME- a NO-, vedlejší věta časová, nepřímé otázky atd.)

Continue Reading

30 května 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 78

rain

„Překladové kolečko“ je oblíbenou pomůckou Pepových studentů, která umožňuje velmi přehledné zopakování nastudované slovní zásoby a doposud probrané gramatiky.

Continue Reading

28 dubna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 60

joey - 10

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (během prvních 7 měsíců studia). Pokuste se přeložit postupně všechny věty, cílem je kromě zopakování slovní zásoby především uvědomění si (a pochopení) relativní jednoduchosti anglické gramatiky …

Continue Reading

05 března 2013 ~ 4 Comments

Překladové kolečko, lesson 43

lazy Pepa

Dnes vám přinášíme další „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a doposud probrané gramatiky (po cca 5timěsíčním studiu „s Pepou“).

Continue Reading

05 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 30

PF2013

„Překladové kolečko“ je oblíbenou pomůckou studentů, která umožňuje velmi přehledné zopakování nastudované slovní zásoby a doposud probrané gramatiky. Zkuste si přeložit všechny věty a všímejte si jednoduchosti anglické gramatiky …

Continue Reading