Archive | Překladové kolečko

02 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 25

joey - 10

Dnes vám přinášíme oblíbenou pomůcku „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a důslednou revizi doposud probrané gramatiky (sloveso „to BE“ ve všech časech a osobách + vazba „there is/are“).

Continue Reading

01 ledna 2013 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, lesson 14

alois novák - 10

Dnes vám přinášíme oblíbenou pomůcku „překladové kolečko“ na zopakování slovní zásoby a důsledné zopakování doposud probrané gramatiky (po necelých prvních 2 měsících studia „s Pepou“) …

Continue Reading

17 ledna 2012 ~ 0 Comments

Překladové kolečko, děti, lesson 153

swiming - 10

Dnes přinášíme překladové kolečko pro děti, které nám posloužilo k přípravě na první test ve školním roce 2014/15. Děti po dvou letech studia s Pepou již aktivně ovládají přítomný, budoucí i minulý čas, takže překladové věty již začínají získávat na obtížnosti …

Continue Reading

01 ledna 2012 ~ 1 Comment

Překladové kolečko, děti, lesson 16

board - 10

Překladové věty slouží k procvičení slovní zásoby a pochopení pevně daného slovosledu v anglické větě, ať již se jedná o větu kladnou, zápornou či otázku. Princip funguje stále stejně. Dnes přinášíme „překladové věty“ pro děti, které s námi absolvovaly své první dva měsíce studia …

Continue Reading