31 března 2013 ~ 5

Přít. čas prostý II. – zápor + otázka

V minulém gramatickém článku jsme si vysvětlili, jak se tvoří kladná věta v přítomném čase prostém s plnovýznamovými slovesy a co to plnovýznamová slovesa vlastně jsou. Dnes se podíváme na zápor a otázku, a proto se dozvíme i o existenci nové skupiny sloves – sloves pomocných. 😉

Kladná věta (přít. čas prostý)

– samostatný článek o této gramatice naleznete zde:

Přít. čas. prostý I.

 • I swim every Sunday.
 • He teaches English.
 • She has three kids.
 • My parents like dogs.

Záporná věta (přít. čas prostý)

– pro vytvoření záporu od plnovýznamových sloves potřebujeme tzv. pomocné sloveso a záporku „not„. Pomocné sloveso nemá žádný význam (není významové, ale pomocné) a pouze „pomáhá“ gramaticky vytvořit zápor (a také otázku) v požadovaném gramatickém čase. Pro přítomný čas prostý má toto pomocné slovesu tvar DO /du/, resp. DOES /daz/ pro 3. os. j. č.. Pozor, toto sloveso nemá co dělat se slovesem „to DO“ – dělat. Byť na první pohled vypadají stejně, gramaticky nemají nic společného (jedno je významové (= dělat) a druhé pomocné).

 • I do not swim every Sunday.
 • He does not teach English.
 • She doesn´t have three kids.
 • My parents don´t like dogs.

Stažené tvary jsou mnohem častější: do not = don´t; does not = doesn´t

Otázka (přít. čas prostý)

– stejná pravidla jako pro zápor platí i pro tvorbu otázky. Ani zde se neobejdeme bez pomocného slovesa pro daný gramatický čas. V přítomném čase prostém tedy:

 • Do you swim every Sunday? — Yes, I do. / No, I don´t.
 • Does he teach English? — Yes, he does. / No, he doesn´t.
 • Do my parents like dogs? — Yes, they do. / No, they don´t.
 • When do you swim? — I swim every Sunday. (kladná věta)
 • What does he teach? — He teaches English. (kladná věta)
 • Why do my parents like dogs? — I don´t know.

Všimněte si, že v krátké odpovědi (Yes / No) je v angličtině slušné použít ještě pomocné sloveso v příslušném tvaru (kladném či záporném). V těchto případech se v angličtině nikdy nepoužívá sloveso významové: Do you swim every day? — Yes, I do. (nelze: Yes, I swim).

Obecná pravidla

Jakmile se ve větě objeví pomocné sloveso, významové sloveso je VŽDY v infinitivu (bez „to“). Koncové -S pro 3. os. j. č. patří pouze k pomocnému slovesu. Nelze proto použít:

 • He doesn´t teaches.
 • Does he teaches English?

Jen pro doplnění si ještě ukažme, jak zápor a otázku tvoří sloveso „to BE“.

 • She is a nurse.
 • She isn´t a nurse. 

Zde je vidět, že sloveso „být“ ke tvorbě záporu žádné pomocné slovesu nepotřebuje a vystačí si jen se záporkou „not“. Stejně tak pro tvorbu otázky využívá pouze prohození podmětu s přísudkem.

 • She is a nurse. 
 • Is she a nurse? 

Žádné pomocné sloveso …

Zkuste si nyní dle vzoru přeložit a zodpovědět tyto věty:

 • Plaveš? = Do you swim? — Yes, I do.
 • Plave tvůj syn? = Does your son swim? — No, he doesn´t.
 • Studuje tvůj syn? = Does your son study? — Yes, he does.
 • Co studuje? = What does he study? — He studies ___ English / German.
 • Pracuješ? Kde pracuješ? Pracuje tvůj otec? Kde pracuje?
 • Bydlíš v ČL? Kde bydlíš? Bydlí tvůj syn v Praze? Kde bydlí?
 • Vaříš? Co vaříš? Vaří tvá dcera? Co vaří?
 • Jíš banány? Co jíš? Jí tvůj manžel chleba? Co jí?
 • Chodíš do práce? Proč chodíš do práce?
 • Hraje tvoje sestra tenis? Co tvoje sestra hraje?
 • Cestuješ? Jak často cestuješ?
 • Pije tvůj manžel pivo? Jak často pije pivo?

K procvičení znalostí můžete použít tento test: Test 10.

Good luck! 😉

 

5 komentáře k “Přít. čas prostý II. – zápor + otázka”

 1. jirina 15 června 2016 at 14:46 Permalink

  moc se mi to libi

 2. lenka 20 října 2016 at 19:28 Permalink

  super

 3. Your mum 19 dubna 2017 at 18:19 Permalink

  Thx
  Rly gd
  Gg
  Jj

 4. Hrušková 17 prosince 2017 at 21:58 Permalink

  Můžete mi vysvětlit, kdy mám použít ve větě don´t a kdy jenom no

  • Filip 19 ledna 2018 at 13:57 Permalink

   Jde o dvě zcela odlišné věci.

   „no“ je zájmeno „žádný“ a pojí se vždy s podstatným jménem. I HAVE NO BREAD. (= nemám žádný chleba). HE EATS NO FRUIT. (= on nejí žádné ovoce).

   „don´t“ je pomocné záporné sloveso pro přítomný čas prostý. Používá se pro „negování“ významového slovesa v přítomném čase. I DON´T STUDY. (= nestuduji). I DON´T LIKE ENGLISH. (= nemám rád angličtinu). Pojí se tedy vždy se slovesem.

   Po „no“ následuje vždy podstatné jméno, po „don´t“ sloveso.


Diskutuj, zanech komentář