02 listopadu 2012 ~ Zatím žádný komentář

Správná výslovnost (+ demo video)

V dnešním článku se zaměříme na správnou výslovnost anglických hlásek, které se nejvíce odlišují od češtiny. Pro začátek nám postačí hlásek sedm, byť je jich v angličtině mnohem víc.

Je paradoxní, že se s problematikou techniky správné výslovnosti mnohdy studenti aktivně setkávají až na pokročilejší úrovni (a někteří dokonce vůbec). Pokud se ovšem začátečník nenaučí správně vyslovovat hned na začátku studia, velmi těžko pak své špatné návyky předělává.

Proto všem začátečníkům doporučuji, aby si správnou techniku výslovnosti natrénovali co možná nejdříve, ušetří si tím spoustu práce v budoucnu a zároveň výrazně zlepší svou schopnost angličtině rozumět. Zpravidla totiž budete rozumět pouze těm slovům, které budete sami schopni vyslovovat správně.

Stejně jako cizinec neznalý správné techniky výslovnosti českých hlásek „ř“ a „á“ bude těžko rozpoznávat, zda-li mluvíte o „řádech“ (ŘÁDY) či „radách“ (RADY), ani vy jemu nebudete příliš rozumět, když ve svém monologu o „udělování řádů“ bude stále používat slovíčko „rady“.

A v angličtině tomu není jinak. Podívejme se na tato slova:

  • sink (= dřez) sing (= zpívat) think (= myslet)thing (= věc)

Student neznalý technik správné výslovnosti nebude pravděpodobně schopen mezi těmito čtyřmi diametrálně odlišnými pojmy výslovnost rozlišit. Nebude je umět ani správně použít (aby mu bylo rozuměno), ani nebude schopen správný výraz identifikovat v mluveném projevu někoho jiného.

Jiné to ale bude, pokud ovládáme práci s fonetickým přepisem (měl by ho obsahovat každý slušný slovník) a víme, jak pro nás některé neznámé symboly správně číst. Pak už s rozlišením „dřezu“ od „zpívání“ nebude problém.

  • sink /sɪŋk/
  • sing /sɪŋ/
  • think /θɪŋk/
  • thing /θɪŋ/

V tabulce můžete vidět nejdůležitější symboly, jejichž techniku výslovnosti se rozhodně vyplatí zvládnout ještě před tím, než se do skutečného studia prvních anglických slov vůbec pustíte. Následné video demonstruje správnou výslovnost v praxi.

V příštím článku se podíváme ještě na specifika výslovnosti „r“, „w“, přídechy a význam dvojtečky, apostrofu a čárky ve fonetickém přepisu.

Diskutuj, zanech komentář