07 prosince 2012 ~ 4

Předložky místní – in, at, on, by

Námětem dnešního článku bude problematika studenty mnohdy obávaná, a to předložky. Zatím se zaměříme pouze na čtyři základní předložky místní (in, at, on, by), které se nejčastěji pojí s určitými konkrétními místy.

předložka IN

Předložka IN se zpravidla používá v případech, kdy mluvíme o nějakém zřejmě vymezeném prostoru. Může se jednat o prostor 3D (box, table, bag) či prostor víceméně 2D (garden, village, street) – prostor 2D reprezentují určité „vymezující hranice“. Proto:

 • IN the house / building / classroom / table / bag / car
 • IN the garden / city / village / street / picture
 • IN Česká Lípa / Prague / Mexico / the United States

Použití určitého členu „the“ nemá s problematikou předložek nic společného, člen se vždy řídí podstatným jménem, ke kterému patří a které sám určuje. Většinou ale mluvíme o nějakém jednom „konkrétním“ místě, proto ve většině případů uvidíte po předložce člen určitý.

 • My pen is in the bag. (= v té konkrétní tašce plynoucí ze situace)
 • My mother is in the kitchen. (= v té konkrétní kuchyni)
 • In the garden there´s a dog. (= v té jediné konkrétní zahradě)
 • ale: Your wallet is in a bag. (= v jedné/nějaké tašce; v jedné z tašek)
 • She lives in a city. (= žije v jednom městě)

V některých případech vynechání členu vyjadřuje, že nám nejde o „prostor“ jako takový (např. budovu), ale o účel. Jedná se o těchto základních 6 případů (3 x IN + 3 x AT):

 • IN prison v. IN a/the prison
 • IN hospital v. IN a/the hospital
 • IN church v. IN a/the church
 • He is in prison. (= sedí, bručí …)
 • He is in a/the prison. (= je v budově věznice, třeba na návštěvě)
 • She is in hospital. (= hospitalizovaná, léčí se …)
 • She is in a/the hospital. (= je v budově nemocnice)
 • They´re in church. (= jako věřící …)
 • They are in a/the church. (= jsou v budově kostela, třeba turisté …)

Stejnou logiku uplatníme ještě se školou. Být ve škole za účelem „učení se“ je ale s předložkou AT. Pokud jde jen o budovu, pak IN a/the school.

 • My son is at school.
 • Our classroom is in a/the school.

předložka AT

Tam, kde jde více než o budovu jako takovou o účel, používáme předložku AT. Jasné vyznačení pomocí hranic není pro účel návštěvy tohoto místa důležité. Jedná se především o místa „zábavy“ a „čekání na dopravní prostředek“.

 • AT a/the concert / party / wedding
 • AT a/the bus stop / railway station / airport
 • AT school / home /work

V těchto případech jde zcela o účel a nepoužívá se u nich člen.

 • He is at school. (= je „ve škole“, učí se …)
 • She was at home. (= nejde o budovu, ale o místo, kde se cítí „doma“)
 • My son is at work. (= nejde o budovu, ale o místo, kde „pracuje“)

AT se používá, pokud jste o někoho na návštěvě (např. u tetičky), případně pokud navštívíte doktora, zubaře, kamaráda apod.

 • My kids were on holiday at their aunt´s.
 • I was at the doctor´s.
 • She was at Pepa´s.

Přivlastňovací pád vyjadřuje, že se jedná o konkrétní místo, které k dané osobě patří. Např.: their aunt´s house, the doctor´s surgery, Pepa´s place. Postupem času tento poslední větný člen zmizel a zůstal jen samotný přivlastňovací pád.

předložka ON

Tuto předložku používáme, pokud se něco nachází na porvchu, ať už svislém, či vodorovném.

 • ON a/the table / wall
 • ON a/the bus / train / plane / boat

(u hromadných dopravních prostředků chápeme prostor jako „palubu“ – plochu na které se nacházíme)

 • ale: IN a/the car / lift

předložka BY

Pokud se nacházíte u řeky, moře, jezera, použijte předložku BY.

 • BY a/the river / sea / lake

Tento článek je pouhým pokusem vysledovat v chování „předložek“ určitou pravidelnost a zasadit ji do logického rámce. I tak ale zůstávají výjimky, které je nutné se naučit z paměti. Např.: ON the farm / map

Často nás svádí k nesprávné předložce i náš rodný jazyk. Např. na obloze, na obrázku, na zahradě – přesto v ANG vždy IN (jedná se o prostor). IN the sky / picture / garden

Předložek je mnoho a ještě mnohem víc je míst, se kterými je můžeme pojit. Proto není tato problematika u studentů zrovna populární. Předložky (resp. celá spojení) je proto třeba používat přímo ve větách, abyste si jejich použití skutečně „trvale zažili“. Pokud se výše uvedené výrazy naučíte zpaměti, ale nebudete je aktivně používat, dříve či později se k tomuto článku zase vrátíte 😉

Pozor také na to, že dnes probrané předložky používáme s otázkou „kde?

 • I live IN New York.
 • My mother is AT work.
 • I was BY the river.)

Pokud ale použijeme slovesa pohybu (go, fly, come …), pak na otázku „kam?“ používáme výhradně předložku TO.

 • I go TO New York.
 • My mother came TO work at 8 am.
 • We fly TO Mexico.
 • Pepa went TO the river.

 Zkuste si přeložit tyto věty:

 • Pepa je v práci. Pepův strýc je ve svém autě.
 • Pepova matka je v autobuse. Náš pes je na zahradě.
 • Na obloze je letadlo. Zítra budeme na párty.
 • Chodí Pepův synovec do školy? Jezdí Pepa do práce autobusem?
 • Co je na tom obrázku? Na ulici jsou lidé. Na koncertu byli studenti.
 • V mé peněžence nejsou žádné peníze. Jezdíš do Prahy?
 • Chodí tvá maminka do obchodu? Přicházíš do práce včas?
 • Pepův tchán je v nemocnici. Pepova babička chodí do nemocnice.
 • Pepův kamarád byl ve vězení. Pepa chodí do vězení každý týden.
 • Žijeme na vesnici. Jezdíme do hor.
 • Každý den čekáme na autobusové zastávce. Večer chodíme do kina.

Zde naleznete procvičovací test na předložky. 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

4 komentáře k “Předložky místní – in, at, on, by”

 1. krejsy 10 prosince 2012 at 15:54 Permalink

  Excellent :-),right completely for me. 🙂

  • Filip 10 prosince 2012 at 16:57 Permalink

   I´m glad to hear that 😉 Good luck with prepositions 😉

 2. Josef 3 března 2013 at 16:33 Permalink

  SO good …

 3. Danny 24 března 2014 at 09:57 Permalink

  great


Diskutuj, zanech komentář