07 února 2015 ~ Zatím žádný komentář

Výuka v MŠ – první pololetí za námi …

Od září 2014 začal Pepa nově vyučovat i předškoláky. Principy efektivní výukové metodiky inspiration+, které dlouhodobě fungují na dospělých a dětech školního věku, se v rámci pilotního projektu snažíme uzpůsobit i na děti, které zatím ještě psát a číst neumí. Po necelých 6ti měsících výuky přinášíme dílčí výsledky našeho společného snažení ;-).

První článek, ve kterém popisujeme formát, systém, principy a rozsah výuky, jsme publikovali po několika prvních týdnech výuky v článku: Pepa učí předškoláky!

A co se malí předškoláčci zvládli v mateřské školce naučit za prvních 6 měsíců?

 • 30 podstatných jmen (tematicky: classroom, family, jobs),
 • 10 přídavných jmen,
 • 20 sloves.

Dále děti zvládly základní fráze jako:

 • How are you?
 • What´s your name?
 • What/Who is this?
 • What´s your job?
 • What are you like?
 • Is this a ___?
 • Are you a ___?

Z gramatického pohledu pak zvládají spojování přídavných a podstatných jmen v jednoduchých větách.

Jak je vidět na videích níže, děti angličtina opravdu baví. Je to především díky pokrokům, kterých rychle dosahují a které je motivují k dalšímu snažení. Toho by bylo těžké docílit bez pomoci rodičů, kteří s dětmi procvičují i doma, na základě „Pepovských pomůcek“ s přesnými instrukcemi. Příklad zde: procvičovací arch č. 4

A zde již přinášíme několik videí z hodin.

  • Začátek lekce: písnička, základní fráze, opakování slovní zásoby …

  • Spojování přídavných a podstatných jmen

  • Spojování přídavných a podstatných jmen, porozumění otázce

  • Procvičování sloves (pantomima)

Věříme, že i druhé pololetí dopadne stejně úspěšně a že od září třeba Pepa zavítá i do dalších mateřských školek na Českolipsku …

Bye-bye-bye! 😉


Diskutuj, zanech komentář