12 prosince 2012 ~ 1

Výslovnost – v, w, r, přídechy

První článek o správné výslovnosti již máme za sebou (zde), dnes nás čeká jeho pokračování. Zaměříme se především na rozdíl mezi „v“ a „w“, anglické „r“, přídech pro „p, t, k“ a význam dvojtečky ve fonetickém přepisu.

„V“ v. „W“

Problém českých studentů spočívá v tom, že „W“ se v českých slovech nevyskytuje. Pokud se tedy vyskytne v nějakém cizím či přejatém slově, vyslovíme ho jako jednoduché „V“. To ale v angličtině může způsobit řadu nedorozumění, protože angličtina svou vlastní hlásku „w“ má a hojně ji používá.

 • vet /vet/ (= veterinář)
 • wet /wet/ (= mokrý)

Pokud tedy vyslovíte obě slova stejně, místo „mokrý“ řeknete „veterinář“. Podobných dvojic slov je v angličtině mnohem více, a proto se vyplatí naučit se správnou techniku výslovnosti „w“ hned na začátku studia.

Chcete-li tedy vyslovit správně „W“, našpulte rty do „kroužku“ jako byste chtěli někomu dát pusu a vyslovte „v“. Samotný zvuk se spíše než „v“ bude podobat „u“.

Výslovnost „V“ je v angličtině téměř stejná jako v češtině. Horní zuby se při ní dotýkají spodního rtu, stejně jako v českých slovech (Václav, Vánoce, vesnice …)

Zkuste si vyslovit tato slova:

 • we /wi/, waiterweɪtə(r)/, swim /swɪm/, wall /wɔːl/, well /wel/
 • villagevɪlɪdʒ/, visit vɪzɪt/, visionvɪʒn/, veryveri/

Existují i slova a slovní spojení, která v sobě obsahují obě podoby:

 • wave /wv/, twelve /twelv/, very well

Při vyslovování dbejte na precizní techniku a zřejmou rozdílnost mezi „v“ a „w“.

výslovnost „R“

Výslovnost této hlásky musíme oproti české výslovnosti oslabit. České „r“ drnčí, protože se při jeho výslovnosti jazyk dotkne horního patra. Anglické „r“ je oslabené, jazyk se patru pouze přiblíží, ale nedotkne se ho.

Oslabené „r“ ve výslovnosti v britské angličtině (brE) někdy úplně odpadá, oproti tomu v americké angličtině (usE) se jako oslabené vyslovuje. Toto lze vysledovat opět z fonetického přepisu slov:

(zde je jeho vyslovení v brE dobrovolné)

 • hair – brE /heə(r)/ – usE /her/
 • teacher – brE /ˈtiːtʃə(r)/ – usE /ˈtiːtʃər/

(zde se v brE nevyslovuje vůbec)

 • arm – brE /ɑːm/ – usE /ɑːrm/
 • work – brE /wɜːk/ – usE /wɜːrk/

přídech u „p, t, k“

Další věc, která výrazně zlepší vaši výslovnost směrem k rodilým mluvčím, je používání mírného přídechu v přízvučných slabikách (hl. na začátku slov) po hláskách P, T a K.

Technika je velice jednoduchá, při vyslovení této hlásky ze sebe vyfouknete trochu vzduchu. České P, T a K vytvoříte pouze pomocí rtů, zubů a jazyka, pro správný anglický přídech potřebujete ještě trochu vzduchu z plic. Toto lze nacvičit třeba tak, že si před pusou podržíte list papíru a při správném provedení přídechu se vám list zavlní.

 • pen /pen/ – pig /pig/ – track /træk/ – cow /kau/

Pro úplnost je třeba uvést, že přídech se nepoužívá u kombinací se S – tzn.:

 • SP (sport), ST (start), SK (sky).

Správnou výslovnost „w“, „v“, „r“ a přídechů u „p, t, k“ si můžete ověřit na tomto videu:

Poslední zmínka v dnešním článku se týká symbolu dvojtečky ve fonetickém přepisu. Možná už jste si její funkci dokázali odvodit sami, jedná se o prodloužení slabiky, za kterou se dvojtečka nachází. A proto:

 • wall /wɔːl/
 • tree /tr/
 • car /kɑː(r)/

Zkuste si ze slovníku vypsat fonetický přepis několika slov (ani nemusíte znát jejich význam), které obsahují hlásky z dnešního a minulého článku, a trénujte jejich správnou výslovnost. Vaší angličtině tím rozhodně výrazně prospějete ;-).

V příštím článku věnovanému výslovnosti se podíváme na velice důležitou problematiku přízvuků.

Jeden komentář k “Výslovnost – v, w, r, přídechy”

 1. Boženka Lančaričová 3 října 2019 at 19:56 Permalink

  Děkuji.


Diskutuj, zanech komentář