15 listopadu 2012 ~ 2

sloveso „to BE“ – minulý čas

Již dříve jsme se podívali na to, jak se se slovesem „to BE“ pracuje v přítomném čase – článek zde. Dnes nás čeká jeho správné použití v čase minulém.

Kladná věta

Jakým způsobem se sloveso „to BE“ časuje v minulém čase, můžete vidět v tabulce. Oproti přítomnosti se nám vyskytují již pouze dva různé tvary. Výslovnost (článek o technikách správné výslovnosti – zde) je následující:

 • WAS /wəz/, WERE /wə(r)/

Pro snazší zapamatování může sloužit pomůcka, že tam, kde je v přítomnosti „are“, bude v minulosti podobné „were“ a kde bylo něco jiného („is“ či „am“), tam patří „was“.

Minulé tvary kladné nelze zkracovat.

 • (přít. čas: I am happy. = I´m happy.)
 • (ale min. čas jen: I was happy.)

pozn.: pozor na český překlad „Já jsem byl šťastný. V angličtině WAS zastupuje celé „jsem byl“, takže správná odpověď je pouze „I was happy“, nikoli „I am was happy“.

Záporná věta

Kladné věty z tabulky lze velice jednoduše převádět do záporu. Stačí za vyčasované sloveso přidat záporku NOT. Zcela analogicky jako tomu bylo v čase přítomném.

 • I was not happy.
 • You were not at school.
 • He was not in the garden.
 • We were not friends.
 • They were not from Mexico.

Záporné tvary lze zkrátit na: was not = wasn´t /ˈwɒznt/, were not = weren´t/wɜːnt/.

 • I was not happy. = I wasn´t happy.
 • They were not from Mexico. = They weren´t from Mexico.

Otázka + krátká odpověď

I zde se se slovesem „to BE“ pracuje stejně jako v přítomnosti. Otázku tvoříme prohozením podmětu s přísudkem (tzv. inverzí) a krátká odpověď (ano / ne), obsahuje i sloveso.

 • Was I happy yesterday? — Yes, you were. / No, you weren´t.
 • Were you at school two days ago? — Yes, I was. / No, I wasn´t.
 • Was your son a good boy? — Yes, he was. / No, he wasn´t.

Závěr

Jak vidíte, práce se slovesem „to BE“ je velice jednoduchá. Zápor vytvoříme přidáním záporky „NOT“, otázku vytvoříme přehozením podmětu s přísudkem. Stejné to bylo v čase přítomném a stejné to bude i v čase budoucím (příští článek).

Za klíčovou znalost je třeba považovat toto: sloveso „to BE“ narozdíl od plnovýznamových sloves (plavat, jíst, bručet …) nepoužívá k vytvoření otázky a záporu POMOCNÉ SLOVESO – do/does či did. Vystačí si samo 😉 Proto nikdy neuvidíte kombinaci: He didn´t be at school. Did you be in the pub?

Procvičení

Zkuste si přeložit pár vět, na otázky odpovězte krátkou odpovědí:

 • Já jsem byl šťastný. Ty jsi byl ve škole.
 • Včera jsem nebyl ve škole. Byla jsi doma?
 • Byl tvůj syn včera v práci?
 • Oni nebyli z Prahy. Moje děti nebyly hloupé.
 • Byli vaši rodiče minulý pátek na zahradě?
 • My jsme nebyli rychlí řidiči. Byli jsme pracovití?
 • Byla tamta úřednice smutná?

Zde si můžete vyzkoušet své znalosti v on-line testu.

 

 

2 komentáře k “sloveso „to BE“ – minulý čas”

 1. Radka 7 června 2018 at 18:58 Permalink

  super

 2. Tofík 3 října 2019 at 17:59 Permalink

  Nice


Diskutuj, zanech komentář