22 listopadu 2012 ~ Zatím žádný komentář

Sloveso „to BE“ – budoucí čas

Již dříve jsme se podívali na to, jak se se slovesem „to BE“ pracuje v přítomném a minulém čase. Dnes nás čeká jeho správné použití v čase budoucím.

Kladná věta

Jakým způsobem se sloveso „to BE“ časuje v budoucím čase, můžete vidět v tabulce. Oproti přítomnosti a minulosti je to jednodušší, neboť tvar WILL BE je stejný pro všechny osoby jednotného i množného čísla.

Tvar will lze zkracovat na ´ll.

 • I will be happy = I´ll be happy.
 • You will be at home = You´ll be at home.

Záporná věta

Kladné věty z tabulky lze velice jednoduše převádět do záporu. Stačí přidat záporku NOT. Zcela analogicky jako tomu bylo v čase přítomném i minulém.

Pozor jen na to, že záporka NOT patří k pomocnému WILL, proto stojí přímo za ním (a tudíž vždy před BE). WILL + NOT lze zkrátit na WON´T /wount/. Pokud byste postavili za sebe WILL BE NOT – nebylo by možné utvořit zkrácený tvar, protože BE a NOT nelze nijak zkrátit. Dle této pomůcky si lze zapamatovat, že NOT musí vždy následovat WILL.

 • I will not be happy. = I won´t be happy. = I´ll not be happy.
 • My father will not be at home. = My father won´t be at home.

Otázka + krátká odpověď

I zde se se slovesem „to BE“ pracuje stejně jako v přítomnosti a minulosti. Otázku tvoříme prohozením podmětu s přísudkem (tzv. inverzí), podmět přitom vždy vstupuje mezi „Will“ a „be„.

Krátká odpověď (ano / ne), obsahuje i sloveso (ovšem bez „BE“). Pro krátkou kladnou odpověď používáme plný tvar, pro zápornou zkrácený.

 • Will I be happy tomorrow? — Yes, you will. / No, you won´t.
 • Will you be at school in two days? — Yes, I will. / No, I won´t.
 • Will your son be a good boy? — Yes, he will. / No, he won´t.

Závěr

Jak vidíte, práce se slovesem „to BE“ je velice jednoduchá. Zápor vytvoříme přidáním záporky „NOT“, otázku vytvoříme přehozením podmětu s přísudkem. Stejné to bylo již v čase přítomném i minulém.

Pozor si musíme dát hlavně na to, že v této formě vystupuje sloveso „to BE“ jako významové, nikoli jako gramatický prostředek pro vyjádření budoucího času od jiných sloves. Tam by se s ním pracovalo trochu jinak.

 • budu (význ.) – kde budu? (at home), jaký budu? (sad), kým budu? (a cook)
 • budu (gram.) – co budu dělat? kde budu spát?

Perfektní znalost slovesa „to BE“ – ve všech časech a osobách – nám umožní zvládnutí dalších zajímavých gramatických struktur, jichž je „to BE“ nedílnou součástí. Ať už půjde o průběhové časy, trpný rod či vazbu there is / are, které se budeme věnovat příště. 😉

Procvičení

Zkuste si přeložit pár vět, na otázky odpovězte krátkou odpovědí:

 • Já budu šťastný. Ty budeš ve škole. Zítra nebudu ve škole.
 • Budeš doma? Bude tvůj syn zítra v práci?
 • Oni nebudou dnes večer v hospodě.
 • Moje děti nebudou hloupé.
 • Budou vaši rodiče příští pátek na zahradě?
 • My nebudeme rychlí řidiči. Budeme pracovití?
 • Bude tamta úřednice smutná?

Zde si můžete vyzkoušet své znalosti v  on-line testu.

Diskutuj, zanech komentář